şükela:  tümü | bugün
 • birader, peder, bet, beter, bitter, buse, merdiven... daha gider bu
 • türkçedeki bazı gün isimleri de (çarşamba, perşembe) farsça kökenlidir.
 • dide-görmek fiili. türkçedeki didem ismi de göz anlamına gelir.
 • aslında tartışmalı olabilecek bir durum bu; hani türkçe nerede başlar farsça nerde biter gibisinden* ama en azından aşina olduğumuz bir takım farsi kelimeleri şöyle sıralayabilirim:
  merd*, horoz, şah, şahan, bahçe, mahya*, ikemetgah, dergah, güzergah, namazgah, gülistan, türkistan, afganistan, lalezar, gülşen, isyankar, günahkar, bestekar, sanatkar, hudavendigar, durger*, kervan, çengi, biçare, bihaber*, nahoş, naçiz, berhava, bermutad, derhal, derdest, hemcins, hemşe(h)ri, hemşire*, ümidvar*, cihangir*, tarafgir, devasa, nilgün, şahane*; evet hakikaten uzar gider bu başlık..
 • (bkz: nihan)
 • farsçadan türkçeye geçmiş toplam 1400'e yakın kelime vardır:
  -----------------------------------------------------------------------------

  ab
  abadi
  abanoz
  abat
  abdest
  abdesthane
  abıhayat
  abıkevser
  abuhava
  aferin
  afsun
  agâh
  aguş
  ahar
  ahenk
  ahenktar
  aheste
  ahır
  ahu
  alayiş
  alıç
  alüfte
  amade
  ambar
  arasta
  arış
  armudi
  armudiye
  armut
  arzu
  asayiş
  astar
  asude
  asuman
  aşikâr
  aşikâre
  aşina
  aşiyan
  aşüfte
  ateş
  ateşbaz
  ateşin
  ateşperest
  avare
  avaz
  avize
  ayin
  ayinicem
  ayna
  azade
  azar
  azat
  azeri
  -------------------------
  baca
  baç
  bad
  bade
  badem
  badısaba
  bağ
  bahadır
  bahai
  bahane
  bahar
  bahariye
  bahçe
  bahçıvan
  bahşetmek
  bahşiş
  baht
  bahtiyar
  bahusus
  balar
  baran
  bargâh
  barhana
  bari
  barudi
  barut
  baruthane
  bayati
  bayatiaraban
  baziçe
  becayiş
  bed
  bedava
  bedbaht
  bedbin
  beddua
  bedesten
  bedhah
  bednam
  begayet
  behemehâl
  beher
  behişt
  behre
  bel
  beli
  bende
  bendegân
  bendehane
  bendezade
  bent
  beraber
  berbat
  berceste
  berdevam
  berduş
  bergüzar
  berhane
  berhava
  berhayat
  berhudar
  berkemal
  bermutat
  bertafsil
  bertaraf
  beste
  bestekâr
  bestenigâr
  beter
  beyaban
  beygir
  beyhude
  beynamaz
  bezirgân
  bezm
  biaman
  bibaht
  bibehre
  biçare
  bidar
  bigâne
  bigünah
  bihaber
  bihuş
  biilaç
  bikarar
  bikes
  biperva
  birader
  birun
  biryan
  bitap
  bitaraf
  bivefa
  bizar
  borani
  bostan
  böbür
  bumbar
  buse
  bülbül
  --------------
  cadı
  cafcaf
  cam
  camadan
  cambaz
  cambazhane
  camekân
  can
  cana
  canan
  canavar
  canfes
  canfeza
  canhıraş
  cansiparane
  cehre
  cendere
  cengâver
  cengel
  cenk
  cephane
  cıva
  ciğer
  ciğerpare
  cihan
  cihangir
  cihangirane
  cihannüma
  cihanşinas
  cihanşümul
  cihar
  ciharıdü
  ciharıse
  ciharıyek
  cilve
  cilvebaz
  cilvekâr
  civan
  civanmert
  cop
  cömert
  cuşiş
  cuşuhuruş
  cüda
  cümbüş
  ------------------------------
  çabuk
  çadır
  çak
  çakal
  çaker
  çalak
  çalpara
  çamaşır
  çamaşırhane
  çangal
  çaparız
  çapraz
  çaprazvari
  çardak
  çare
  çargâh
  çark
  çarkıfelek
  çarmıh
  çarnaçar
  çarşaf
  çarşamba
  çarşı
  çeç
  çehre
  çeltik
  çember
  çene
  çenebaz
  çengel
  çengi
  çengüçegane
  çenk
  çerçeve
  çerviş
  çeşit
  çeşme
  çeşmibülbül
  çeşni
  çevgen
  çevik
  çeyrek
  çınar
  çıra
  çırağ
  çırak
  çırakma
  çift
  çifte
  çiftehane
  çile
  çilehane
  çilekeş
  çilingir
  çini
  çiriş
  çirkef
  çirkin
  çoban
  çolpa
  çorap
  çorba
  çöp
  çuha
  çuhadar
  çulha
  çuval
  çuvaldız
  çünkü
  ----------------------------------
  dadı
  dağ
  dağar
  damat
  dane
  danişment
  dar
  darıfülfül
  daru
  daye
  dehliz
  dek
  dem
  dembedem
  demkeş
  derakap
  derbeder
  derbent
  derdest
  dergâh
  derhâl
  derhatır
  derkenar
  derman
  dermeyan
  derpiş
  dert
  deruhte
  derun
  deruni
  derviş
  dervişane
  derya
  deryadil
  destan
  destani
  destar
  destari
  destek
  destur
  dev
  devasa
  diba
  didar
  dide
  dideban
  diğer
  diğerkâm
  dil
  dilaver
  dilbaz
  dilber
  diriğ
  dival
  divane
  divanıhümayun
  dizdar
  dost
  dostane
  dubara
  dudu
  dut
  duvar
  dübeş
  düçar
  dügâh
  dülger
  dümbelek
  dümdar
  dürbün
  dürüst
  dürüşt
  düse
  düşeş
  düşman
  düyek
  --------------------------------
  ebru
  efsane
  efsanevi
  efsun
  efsunkâr
  eğer
  ejder
  ejderha
  encam
  encümen
  endam
  endaze
  enderun
  endişe
  erguvan
  erguvani
  erişte
  eskülabi
  eyvah
  eyvan
  ezber
  ezcümle
  ezkaza
  --------------------------------
  fağfur
  fağfuri
  fahte
  farisi
  faş
  fent
  fer
  ferah
  ferahi
  ferda
  ferhane
  feriştah
  ferişte
  ferman
  fersude
  feryat
  ferz
  fındıki
  figan
  fihrist
  firuze
  fişek
  fişekhane
  frenk
  futa
  fürumaye
  füsun
  füsunkâr
  ----------------------------------------
  gâh
  gâhi
  gâvur
  geda
  gelmiç
  gerçi
  gerdan
  gerdaniye
  gerdek
  gergedan
  gergef
  geriz
  gevher
  gez
  gezi
  giranbaha
  girdap
  girift
  giriftar
  giriftzen
  girizgâh
  gonca
  güderi
  güderihane
  güfte
  güherçile
  gül
  gülabdan
  gülbahar
  gülbank
  gülbeşeker
  güldeste
  gülgüli
  gülistan
  gülşen
  gümrah
  günah
  günahkâr
  gürcü
  güruh
  gürz
  güya
  güzaf
  güzergâh
  güzeşte
  güzide
  --------------------------------
  hab
  hafta
  hâk
  hâkî
  halile
  ham
  han
  handan
  hande
  hane
  hanedan
  hanende
  hanuman
  hara
  hare
  harman
  hasta
  hastane
  havan
  havlıcan
  havuç
  havut
  haya
  hayhuy
  hayli
  hazan
  hazandide
  hem
  hemayar
  hemcins
  hemdert
  hemen
  hemfikir
  hemhâl
  hemhudut
  hempa
  hemşehri
  hemşire
  hemşirezade
  hemzemin
  hengâm
  hengâme
  henüz
  hep
  her
  hercai
  hercümerç
  hergele
  herkes
  herze
  herzevekil
  hevenk
  hezaren
  hıdiv
  hırdavat
  hışım
  hıyaban
  hıyar
  hıyarşembe
  hızar
  hiç
  hindu
  hoca
  hodbehot
  hodbin
  hodkâm
  hodpesent
  hor
  horanta
  horasan
  horasani
  horoz
  hoş
  hoşaf
  hoşbeş
  hoşnut
  hoşsohbet
  hudayinabit
  humbara
  humbarahane
  hun
  hunhar
  hunriz
  hurda
  hurdahaş
  hurma
  huruşan
  huy
  hüda
  hümayun
  hüner
  hünkâr
  hüveyda
  ------------------------------
  ısfahan
  ibrişim
  iğdiş
  incir
  isfendan
  işkembe
  işkence
  --------------------------
  jale
  --------------------------
  kâgir
  kâğıt
  kâh
  kahraman
  kâhya
  kâkül
  kalender
  kalenderî
  kalenderiye
  kaltaban
  kâm
  kanadiyen
  kâr
  kârgir
  karpuz
  kâse
  kâşane
  kavga
  kayısı
  kehkeşan
  kehribar
  kel
  kelem
  kelepçe
  kelepser
  kelle
  kem
  keman
  kemane
  kemani
  kemankeş
  kemençe
  kement
  kemer
  kemha
  kenar
  kengel
  kenger
  kepaze
  kepçe
  ker
  kereste
  kereviz
  kerhane
  keriz
  kervan
  kervankıran
  kervansaray
  kese
  kesedar
  keş
  keş
  keşide
  keşiş
  keşişhane
  keşke
  keşkek
  keşki
  keşkül
  keşkülüfukara
  keşmekeş
  kethüda
  kevel
  kevgir
  kezzap
  ki
  kil
  kildan
  kiler
  kilermeni
  kilim
  kilit
  kin
  kindar
  kirde
  kireç
  kişmiş
  kişniş
  koz
  koza
  köfte
  köftehor
  köfter
  köhne
  kök
  kömüş
  kör
  köre
  kös
  köse
  kösele
  köşe
  köşebent
  köşk
  köşker
  kötek
  köy
  kûhi
  kulübe
  kumbara
  kumbarahane
  kumru
  kunt
  kurnaz
  kükürt
  külah
  külçe
  külhan
  külhani
  külünk
  kümbet
  küncü
  künde
  künk
  küspe
  küstah
  küşade
  küşat
  küşayiş
  ------------------------------------
  laciverdî
  lacivert
  laden
  lades
  laf
  lafazan
  lafügüzaf
  lagar
  lal
  lala
  lale
  lalezar
  lalüebkem
  lapçın
  laşe
  lavaş
  lebalep
  lebiderya
  leblebi
  leğen
  leke
  lenger
  lep
  lerzan
  lerze
  leş
  leşker
  levendane
  levent
  leylek
  lime
  lor
  lük
  lüle
  --------------------------------
  madara
  mader
  maderşahi
  maderzat
  madrabaz
  mahiye
  mahur
  mahya
  mala
  marpuç
  marsıvan
  maş
  maşa
  mat
  maya
  mayhoş
  maytap
  mazı
  meğer
  meğerki
  mehtap
  mehter
  mehteran
  mehterhane
  mekik
  mendebur
  menekşe
  menent
  meneviş
  menteşe
  mercanköşk
  mercimek
  merdane
  merdikıpti
  merdiven
  merdümgiriz
  mert
  merzengûş
  mest
  mestane
  meşe
  meşin
  mey
  meyan
  meyan
  meyane
  meyhane
  meyve
  meyvedar
  meyvehoş
  meze
  mıh
  mıskal
  mihman
  mihmandar
  mihrace
  mine
  mintan
  mir
  miralay
  mirî
  mirliva
  mirza
  mum
  mumhane
  mumya
  murdar
  murt
  musikar
  muşta
  mutaf
  müft
  mühre
  mühresenk
  mührüsüleyman
  mühür
  mühürdar
  müjde
  müjgân
  mürdesenk
  mürt
  mürver
  --------------------------------------
  nabekâr
  naçar
  naçiz
  naçizane
  nadan
  nadide
  nagehan
  nahak
  nahoş
  nalan
  nalayık
  nale
  nalekâr
  nam
  namağlup
  namahrem
  namaz
  namazgâh
  namdar
  name
  namert
  namevcut
  namıdiğer
  namlu
  namünasip
  namüsait
  namütenahi
  namzet
  nan
  nanıaziz
  nankör
  nar
  nardenk
  nardin
  narenciye
  narenç
  nargile
  narh
  narin
  narven
  natamam
  naz
  nazenin
  nazik
  nazikâne
  ne ... ne ...
  neft
  neftî
  nekes
  nem
  nergis
  neşter
  neva
  nevaziş
  nevbahar
  neveser
  nevmit
  nevresim
  nevruz
  nevzat
  ney
  neyçe
  neyzen
  nezt
  nihale
  nihan
  nihavent
  nikbin
  nikriz
  nilüfer
  nim
  nirengi
  nişaburek
  nişadır
  nişan
  nişane
  nişangâh
  nişasta
  niyaz
  nohudi
  nohut
  numune
  nühüft
  nümayiş
  nümayişkâr
  -------------------------------
  orospu
  oruç
  -------------------------------
  pabuç
  paça
  padişah
  padişahi
  pafta
  pah
  paha
  pak
  palan
  palas
  palaspare
  paldım
  pamuk
  pamukaki
  panzehir
  para
  parça
  pare
  pars
  parsa
  payan
  payanda
  paye
  payidar
  payitaht
  pazar
  pazı
  pazubent
  pazvant
  peder
  pederane
  pederşahi
  pehlivan
  pehlivanane
  pehpeh
  pejmürde
  pelenk
  pelesenk
  pelte
  pembe
  pembezar
  pencere
  pencik
  pencüdü
  pencüse
  pencüyek
  pençe
  pençgâh
  pendname
  perakende
  perçem
  perçin
  perdah
  perde
  perdedar
  peren
  perende
  perestiş
  perestişkâr
  pergel
  perhiz
  perhizkâr
  peri
  perişan
  persenk
  perşembe
  pertavsız
  perva
  pervane
  pervaz
  pervin
  pes
  pes
  pespaye
  pesüs
  peş
  peş
  peşin
  peşinat
  peşinen
  peşkeş
  peşkir
  peşrev
  peştahta
  peştamal
  peştu
  pey
  peyapey
  peyda
  peyderpey
  peygamber
  peygamberane
  peygambervari
  peyk
  peyke
  peynir
  peynirhane
  peyrev
  pezevenk
  pıhtı
  pırazvana
  piç
  pilav
  pinhan
  pir
  pirifâni
  pirinç
  pirinç
  pirüpak
  pişdar
  pişekâr
  pişman
  pişmaniye
  piyade
  piyale
  piyaz
  polat
  post
  postal
  postnişin
  poşu
  pota
  pösteki
  pul
  puşt
  put
  putperest
  pür
  pürdikkat
  pürhiddet
  pürmelal
  pürneşe
  pürsıhhat
  pürtelaş
  ----------------------------------
  rahne
  raht
  rahvan
  ram
  rast
  rast
  rastık
  ravent
  reçel
  reftiye
  reha
  rehber
  rencide
  rençper
  rende
  rengârenk
  renk
  reva
  revan
  revani
  reviş
  rezene
  rıh
  rıhdan
  rıhtım
  rindane
  rint
  rugan
  rustai
  ruz
  ruznamçe
  ruzname
  ruzuşeb
  rüsva
  rüzgâr
  --------------------------------------
  sade
  sagar
  sahte
  sahtekâr
  sahtiyan
  salname
  santur
  santuri
  saray
  sarban
  sarhoş
  satranç
  saye
  sayeban
  sayvan
  saz
  sazende
  sazkâr
  sebayüdü
  sebze
  sebzevat
  segâh
  seğmen
  sehpa
  sekban
  seme
  semender
  sepet
  ser
  serap
  serapa
  serasker
  serazat
  serbaz
  serbest
  serbestî
  serçin
  serdar
  serdümen
  serencam
  sergerde
  sergüzeşt
  serhat
  serkeş
  serlevha
  sermaye
  sermayedar
  sermest
  sermestane
  sermestî
  sermuharrir
  sermürettip
  serpuş
  sersem
  serseri
  sert
  sertabip
  sertap
  serüven
  servi
  seryaver
  serzeniş
  seyek
  seza
  sille
  sim
  sima
  sincabi
  sincap
  sine
  sineyimillet
  sini
  sipahi
  sipariş
  siper
  siperisaika
  sirke
  sirkengebin
  sirmo
  sitayiş
  sitayişkâr
  sitem
  sitemkâr
  siyah
  siyahi
  softa
  suntıraç
  supara
  suzeni
  suzidil
  suzidilara
  suzinak
  sümbül
  sümbüli
  sümbülteber
  süsen
  sütun
  süvari
  süzeni
  ----------------------------------------
  şad
  şadırvan
  şah
  şah
  şahane
  şahbaz
  şaheser
  şahin
  şahmeran
  şahmerdan
  şahniş
  şahnişin
  şahtere
  şakirt
  şal
  şalaki
  şalgam
  şali
  şalvar
  şayan
  şayeste
  şayet
  şeb
  şebboy
  şebiarus
  şebiarus
  şebiyelda
  şebnem
  şeftali
  şehbender
  şehir
  şehname
  şehnaz
  şehriyâr
  şehzade
  şeker
  şekerpare
  şekerrenk
  şeş
  şeşcihar
  şeşper
  şeşüdü
  şeşüse
  şeşyek
  şev
  şıra
  şikâr
  şikemperver
  şikeste
  şimşir
  şiraze
  şirden
  şirin
  şirpençe
  şişe
  şişhane
  şive
  şivekâr
  şom
  şuh
  ------------------------------------------
  ta
  tabütüvan
  tacik
  tafta
  tahra
  taht
  tahta
  tahtaboş
  tahtırevan
  talan
  tane
  tarçın
  tarçıni
  tarhana
  tarumar
  tav
  tava
  tavhane
  tay
  taya
  taze
  tazı
  teber
  tebeşir
  tef
  tehi
  tekâpu
  temaşa
  tembel
  tembelhane
  tembul
  ten
  tendürüst
  teneşir
  tenha
  terane
  terazi
  terazi
  tere
  terme
  terütaze
  terzi
  terzihane
  teskere
  testere
  testi
  teşne
  teşt
  tez
  tezene
  tezgâh
  tezgâhtar
  tığ
  tığ
  tımar
  tımarhane
  tırabzan
  tıraş
  tirendaz
  tirit
  tirşe
  tiz
  tohum
  tortu
  tömbeki
  tumturak
  tun
  turan
  turani
  turfanda
  turp
  turşu
  turuncu
  turunç
  tüfek
  tüfekhane
  tülbent
  tüvana
  --------------------------------------
  usta
  ustura
  --------------------------------------
  ümit
  üstadane
  üstat
  --------------------------------------
  vabeste
  vareste
  vaşak
  vazgeçilmek
  vazgeçirmek
  vazgeçmek
  viran
  virane
  -------------------------------------
  ya
  ya ... ya ...
  yaban
  yâd
  yadigâr
  yafta
  yağma
  yahni
  yahut
  yâr
  yâran
  yâren
  yârüağyar
  yasemin
  yave
  yaver
  yegâh
  yegân
  yegâne
  yek
  yeknesak
  yekpare
  yeksan
  yekta
  yeşim
  ---------------------------------------
  zade
  zadegân
  zampara
  zari zari
  zayiçe
  zeban
  zebanzet
  zebun
  zebunküş
  zehir
  zehretmek
  zehrolmak
  zelber
  zemberek
  zemin
  zen
  zendost
  zengin
  zenne
  zer
  zerdali
  zerde
  zerdeçal
  zerdüşti
  zerrin
  zerzevat
  zeyrek
  zıh
  zımba
  zımpara
  zırh
  zırnık
  zıvana
  zil
  zincir
  zindan
  zinde
  zinhar
  zir
  zira
  ziyan
  ziyankâr
  zor
  zoraki
  zorba
  zurna
  zurnazen
  zülfaris
  zülfüyâr
  zülüf
  zümrüdüanka
 • nerduban, merdiven olmuş.
 • türkçeden farsçaya geçmiş kelimeler düşünüldüğünde muazzam bir kültürel etkidir.