• bir ıraklı ile bir cezayirlinin veya bir faslının anlaşabilmesi için fasih arapça konuşmaları şarttır. bu ülkelerde kullanılan lehçeler çok farklıdır. fasih arapça kuran arapçasıdır.
  • derler ki fasih arapça olmasaydı, cezayirli bir arapla suriyeli bir arabın anlaşması, hollandalı ve almanın kendi dillerini konuşarak anlaşması kadar zor olurdu.

    fasih arapça'nın eğitim dili olması 1910'ların mısır'ına kadar gider. zaten bu sayede arap birliği sağlanmıştır. hatta ölü bir dilden tekrar dirilen dil örneği olarak, ibraniceden önce arapçaya verirler. çünkü ibranice de sadece tevratta yazılı, ibadette kalıplaşmış olarak kullanılan, günlük hayatta konuşulması düşünülemeyen bir dil iken israil devleti ile birlikte tekrar canlanmıştır. fasih arapça da benzer bir şekilde, sadece kur'anda yazılı, günlük hayatta kullanılmayan, ibadette geçerli bir dil iken yazılı basın, hitap ve ortak anlaşma dili olmuştur.

    bu, tüm türki ülkelerin göktürk alfabesiyle orhun yazıtlarındaki türkçeyi standart dil olarak benimsemesine benzer.