şükela:  tümü | bugün
  • ölüme bağlı tasarrufun mümkün olduğu kadar ayakta tutulması ilkesi.
  • miras hukukunda şekle aykırılığın mutlak butlana yol açmamasının sebebi.**
  • mirasbırakanın ölüme bağlı tasarruflarının iptal edilmesinden çok bunları korumak, vasiyetçinin istek ve iadesine uygun bir biçimde yapılan işlemin ayakta tutulmasını amaçlayan bir miras hukuku prensibi. bu kuralın alman mahkemelerinde " vasiyetnamenin yorumu, onun iptalinden önce gelir" demek suretiyle gözetilmektedir.
    bizim hukukumuzda da genel bir kural olarak düzenlenmemiş ancak özel bazı maddelere serpiştirilmiş şekilde bulunmaktadır. mesela medeni kanun'la sadece hak ehliyetine sahip olan gerçek veya tüzel kişiler mirasçı veya lehine mal bırakılan olabilir normalde. yani bu durumda tüzel kişiliği bulunmayan cemaatler veya toplulukların mirasçı olabilmesine imkan yoktur. ancak medeni kanun favor testamenti prensibini gözeterek demiştir ki kardeş biz sadece hak ehliyeti dedik ama eğer mirasbırakan hak ehliyeti olmayan bir topluluğa mal bırakırsa biz bunun vakıf kurma sayalım madem de geçerli bir vasiyet olsun. bu konu türk medeni kanunu'nun 577.maddesinde düzenlenmekte.
    daha birçok düzenlemede gözetilmiştir bu bizde. mesela vasiyetçinin vasiyetinde ifade yanlışları yapmasında, vasiyette " tüm malımı köpeğim fonny'e bırakıyorum" denmesiyle aslında ona bakılması istendiğinin kabul edilmesinde olduğu gibi.