şükela:  tümü | bugün
 • fecr-i ati akiminin öncülerindendir.
 • -ses-

  ---------fazıl'a

  günlerce, ne gördüm, ne de bir kimseye sordum;
  "yârab! hele kalb ağrılarım durdu." diyordum.
  his var mı bu âlemde nekaahet gibi tatlı?
  gönlüm bu sevincin halecâniyle kanatlı
  bir tâze bahâr âlemi seyretti felekte.
  mevsim mütehayyil vakit akşamdı bebek'te;
  akşam... lekesiz, sâf, iyi bir yüz gibi akşam...
  tâ karşı bayırlarda tutuşmuş iki üç cam,
  sâkin koyu, şen cepheli kasriyle küçüksu,
  ardında vatan semtinin ormanları kuytu;
  bir neş'eli hengâmede çepçevre yamaçlar
  hep aynı tahassüsle meyillenmiş ağaçlar;
  dalgın duyuyor rüzgârın âhengini dal dal,
  baktım süzülüp geçti açıktan iki sandal;
  bir lâhzada bir pancur açılmış gibi yazdan
  bir bestenin engin sesi yükseldi boğaz'dan.
  coşmuş gene bir aşkın uzak hâtırasıyle,
  aksetti uyanmış tepelerden sırasıyle,
  dağ dağ o güzel ses bütün etrâfı gezindi;
  görmüş ve geçirmiş denizin kalbine sindi.

  ânî bir üzüntüyle bu rü'yâdan uyandım
  tekrâr o alev gömleği giymiş gibi yandım.
  her yerden o, hem aynı bakış, aynı emelde,
  bir kanlı gül ağzında ve mey kâsesi elde;
  her yerden o, hem aynı güzellikle, göründü,
  sandım bu biten gün beni râmettiği gündü.

  yahya kemal beyatlı

  iç. "kendi gök kubbemiz", istanbul fetih cemiyeti yayınları no: 47 / yahyâ kemal enstitüsü no: 4 / yahyâ kemal külliyatı no: 1, 3.b., istanbul-1967, s. 131-132.
 • kınalıadalı üstadın yahya kemal'e adlı şiiri:

  uğramadın bu yaz bize hiç kemal
  neyi bekliyorsun sanki güzü mü?
  bizi unutturdu sana ihtimal
  gene bu viranbağın ekşi üzümü
  cidden bir şey oldu sana bu sene
  eski dostlarını bıraktın bütün
  canım kınalı'ya kadar gelsene
  ekmek vesikanı alıp da birgün
 • şair. istanbul'da doğdu (1884). gümüşhane rüştiye'si ve musul idadisi'nden sonra istanbul'da fransız lisesi'ni bitirdi. bir süre güzel sanatlar akademisi'nde öğrenim gördü. sonra mektupla öğrenimini sürdürdüğü fransız siyasal bilgiler okulu'nu bitirdi.
  arapça ve farsça'yı, özel dersler alarak öğrendi. başyazarlık yaptı. uzun yıllar istanbul'daki bazı okullarda edebiyat ve felsefe dersleri okuttu. elazığ milletvekili olarak (1927-1938) tbmm'de bulundu. istanbul'da öldü (1967).

  yapıtları:

  şiir:

  divançe-i fazıl (1913)
  harman sonu (1919)
  kırpıntı (1924)

  düzyazı:

  şeytan diyor ki (1927)
  tarih dersi (1928)
 • kulüp rakının atatürk zannedileni. inönü olduğu sanılanı ise, etiketin yaratıcısıydı zaten...
  (bkz: ihap hulusi görey)
 • hele var ki bir tablo
  görse şaşar anibal
  ördeklerden bir filo
  bir de kazdan amiral
 • mehmet emin yurdakul hakkında, 1917 senesinde yazdığı mizahî bir manzume:

  "yazıyordum: tan yeriydi simsiyah
  yazıyordum: gerçi yoktu okuyan
  yazıyordum: ağlıyordu hamdullah (*)
  yazıyordum: gülüyordu her duyan

  üstünde ah ne çiçek var, ne de yeşil bir yaprak
  ağu almış içersine ulu ağaç kütüğün!
  nece kişi ister şimdi başcağızın okutmak
  ey milletim! yok mu senin bir pabucu büyüğün?

  ey koç yiğit, tosun kardeş! tasa etme, gam yeme
  eğerçi sen bahtiyarlık, ellerine ermedin;
  lâkin sonra (ey türk uyan!) dedim de ben şi'rime
  uzun uzun esnemekten gayri cevap vermedin!

  yüce ırkım! kervanını ataların bir zaman,
  kafkaslardan, urallardan sapasağlam aşırdı;
  fakat sonra ne oldu ki ey gökleri yaradan
  birçok adam düz caddede tutup yolu şaşırdı!

  türk dilinin bostanına olsun diye peşkeşim
  demet demet yonca derdim, tatarcadan, uygur'dan
  hem dimyat'a pirinç için gidiyorken kardeşim
  sen şu işe bak ki oldum evimdeki bulgurdan!

  ne harmanda saman kalmış, ne köyde değirmen
  çoban gitmiş ırgatlığa bir süren yok davarı;
  dilimizin uçkurunu bağlamasam eğer ben,
  yâd ellerde parçalanıp gidecekti şalvarı!

  yazacağım: olsa güneş simsiyah
  yazacağım: olmasa da okuyan
  yazacağım: ağlasa da hamdullah (*)
  yazacağım: gülse bile her duyan!"

  (*)zamanın türk ocağı reisi hamdullah suphi, yurdakul'u 'şiir peygamberi' olarak görmekteydi. ziya gökalp ise yurdakul'un türkçülük tarafını kabul ediyor ve fakat şairlik yönünü zayıf buluyordu.

  kaynak:
  m. sunullah arısoy
  "türk hiciv ve mizah antolojisi", 1967
 • bilmek dilerim fikrini ben doğrusu yarin
  "aşk olmasa manası nedir sanki baharın!"

  gönlünden eğer taşmasa seller gibi hicran
  niçin köpürür böyle delirmiş gibi umman?

  sen söyle güzel gözlü, güzel duygulu sultan
  "aşk olmasa manası nedir sanki baharın"