şükela:  tümü | bugün
 • kıbrıs sorununda da sıkça gündeme gelen, yapsak mı yapmasak mı, olur mu, olmaz mı şeklinde tartışılan federatif sistem oluyor federasyon.. aynı şekilde avrupa birliği'nin geleceği tartışmalarında da* bahsi geçen sistemlerden biridir..
  (bkz: konfederasyon)..
 • aynı alandaki çeşitli kuruluşları bir arada toplayan dayanışma birliklerdir. federasyonların da bir araya gelmesiyle konfederasyonlar ortaya çıkar. diğer anlamında ise, dayanışma amacıyla birden fazla devletin bir birlik devleti içinde birleşmesi demektir
 • dernekler kanunu madde 34 der ki; federasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan ve kamu yararına çalışan en az üç derneğin, amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri; konfederasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan en az üç federasyonun üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle kurulur.
 • dayanışma gayesiyle toplulukların * * bir araya gelip birleşme olayı.
 • birden fazla devletin kendi istekleriyle biraraya gelerek dışarıya karşı tek bir siyasal güç olarak görülmeleri ve bu amaçla kurdukları örgütün oluşturan devletlerin üzerinde olması; iç işlerinde ise, gene aralarındaki anlaşmaya göre geniş veya dar ölçüde özerk olmaları. bu devlet içinde yaşayan çeşitli uluslar da büyük bir özerklik içinde ama aynı devlet içinde dışarıya karşı birliklerini bozmadan yaşamlarını sürdürebilirler. buna da konfederasyon adı verilir.
 • fede kökünden geldiğini sandığım, dolayısıyla güven birliği gibi bir manası olduğunu sandığım kelime.
 • (bkz: #23677119)
 • federasyonların hepsi aynı değildir. aralarında yapısal farklar bulunur.

  örneğin, her tekil eyalet ile federal hükümet arasındaki ilişki ve yetki paylaşımının aynı olmadığı federasyon türlerine "asimetrik federasyon" denir.

  federal hükümet ile eyaletler arasında yetki paylaşımının tamamen eşit olduğu, bu ikisinden birinin diğerine herhangi bir üstünlüğünün bulunmadığı, politikaların birlikte işbirliği ile belirlendiği federasyon türüne ise, "işbirliği federasyonu" denir.

  "federasyon" kavramını "üniter devlet" kavramı ile karşılaştırmalı olarak incelemek gerekir. (bkz: üniter devlet/@derinsular)

  ana tema:
  (bkz: siyaset bilimi/@derinsular)