şükela:  tümü | bugün
 • insanlığın 2 önemli parçası arasında hangisinin daha önemli olduğu sorusudur. gerekçesi mesaj ile açıklanmak üzere, bilimsiz felsefe eldekiyle yetinir ama felsefesiz bilim eldekiyle yetinemez diyorum. özellikle sosyal bilimlerde felsefeden mutlaka istifade edilmesi gerekir.

  edit: binlerce yıl önce ortaya atılan ve bugün bilimsel teori olarak kabul edilen birçok teori, filozoflar tarafından ortaya atılmıştır. son birkaç yüzyıl haricinde tarih boyu ortaya çıkan bütün bilim adamlarının temelinde felsefe vardır.

  edit: bu başlık altında trollden uzak, mantıkli entryleri görmemiz dileğiyle...
 • felsefe > bilim

  edit: madem beğenilmiş. orijinal bir bilgi daha vereyim. sizi gidi köftehorlar.

  wikipedia'da herhangi bir dalda hep geriye doğru (bir üst branch ) * giderseniz felsefe bölümünde duruyorsunuz.ya da öyle birşey idi.
  kaynak: unuttuğum bir vsauce videosu .
 • dinden sonra en çok dogma bilimde görüldüğü için elbette felsefe daha önemlidir.
 • öyle bir sorunsal olması gerektiğini düşünmüyorum , bırakın abi o mu önemli bu mu önemli diye? niye karar verelim ki bi bu önemli ve herkes ona uymalı diye
 • felsefe bütün bilimlerin atasıdır. konu kilit. din-bilim tartışması kadar gereksizdir.
 • felsefe bilimin, bilim de felsefenin ulaştırdığı noktalardır, dolayısıyla bu bir sorunsal değildir.
  sorun sende değil felsefi ve bilimsel birikimini pratikte vücut bulduramayanlarda.
 • sir philip sidney'e göre (bkz: yazın) ikisinden de önemlidir, çünkü bütün öğretiler ondan gelmiştir.
 • felsefe olmadan bilimin ilerlemesinin bir anlamı yoktur. bilimin -aynı zamanda inovasyonun- fitilini ateşleyen felsefedir.
  bilme arzusu gibi a priori bir unsur olmaksızın bilimsel gelişmeden söz edemeyiz. zira içsel tatmini yakalayamayan ve bilim üretmenin hazzına varamayan insanoğlu bilimde bir "fayda" göremeyeceğinden yola devam etmek istemez. (bkz: pragmatizm)

  öte yandan bilimden bağımsız bir felsefe de düşünülemez. niteliksiz ve de nesnel olmayan bilgilere dayanan felsefe ölü doğmuştur. evrensel olarak ele alınamaz.
  popülizme kadar evrilir.

  felsefesiz bilim ya da bilimsiz felsefe, matematik kullanmadan fizik üzerine çalışma yapmak gibidir. yavandır.
 • felsefe bir bilim değildir. bilim sadece var olanları ele alırken, felsefe var olanların dışında, "var olmayanları, var olabilecekleri ve var olsaydı ne olurdu? "ları da ele alır. bilim, felsefeden doğmuştur. insanlar düşündükçe, merak ettikçe yeni bir şeyler aramanın yoluna girmiştir. o yüzden felsefe ne doğa bilimlerine girer, ne sosyal bilimlere ne de formal bilimlere girer. hepsini kapsayan ve hepsinin de doğmasını sağlayan şey felsefi düşüncedir. bilimde kesinlik ve doğruluk vardır.
  filozoflar, genel anlamda varoluşu, süreçleri ve işleyişi (doğa, sosyal yaşam, matematik vs.) açıklamak için düşünen, bu düşünme eyleminden mantıksal yeni (farklı) sonuçlara varan ve bu sonuçları ifade etmek için yeni tanımlar ve yeni bilgi üreten kişidir. felsefe; olayları sorgulayarak, temellendirme yaparak doğru bilgi edinmektir.felsefe akla dayanır.bilim ise deneylere.bilimde bir düşünceyi kanıtlama çabası vardır. felsefe bilim gibi ilerleme kaydetmez, yığılır. felsefe göreceli bir kavram olduğu için benim ortaya atacağım bir görüş başkası için saçma gelebilir veya bu görüşüme karşı çıkabilir. fakat bilimde, her bulunan yeni bir bilgi bir öncekinin üstüne gelir. bilimde yapılan iş, herhangi bir buluş eğer kanun haline geldiyse göreceli olamaz. felsefede ise, her bir düşünce kişiden kişiye farklılık gösterir ve bu da ilerlemeyi engeller ve bir yığılma olur. bu da felsefenin bilim olmadığını gösteren başka bir açıdır.