şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: feodal toplum)
 • toprak sahibi
 • geri kalmış bir zihniyetin zavallı paçavra temsilcileri temsilcisi. garibi çoğu da kendini solcu olarak tanımlıyor, burada da çok var bunlardan !! solu da özgürlüğü de her şeyi karalıyorlar un ufak ediyorlar. solu erkek egemen doktrinle kodlayıp, sonrasında namus/ahlak bekçiliğinden geri kalmıyorlar. ama hepsi klavye özgürlükçüsü...
  hepsi ataerkil ahlakçı kadın eşcinsel düşmanı küçücük dünyalarında sığ ve anlamsız varolma telaşı taşıyan dar ve sınırlı hayat görüşüyle insanları ötekileştirmeye yaftalamaya çalışan tipler.
  tarihin zavallı atıkları.. nefret edilesi ...
 • etimolojik köken açısından yapılan değerlendirmelerden birinde, sözcüğün kökeninin "savaşmadan fethedilen yer" anlamında arapça bir sözcükten türediği belirtilen kavramdır ve 1100 yıldan fazladır kullanılan bir sözcüktür (her ne kadar form ve anlam kaymaları -doğal olarak- yaşamışsa da).
 • ingilizce kan davası anlamina gelen 'feud' kelimesinden turetilmis bir sifattir.
 • feodalite nedir ?
  ortaçağ avrupa'sında toprağı ve üzerinde yaşayan köylüleri bir kişinin malı sayan rejim, derebeylik. bu sisteme feodalizmdenir.
  feodal kurumların tipik haliyle ortaya çıkması ilk olarak frank karolenj imparatorluğu'nun bünyesinde gerçekleşti. bu nedenle fransa feodalizmin anavatanı sayılabilir.

  özellikleri
  -feodalite rejimin kurulmasından sonra avrupa’da siyasal birlik bozulmuş, küçük yönetim birimleri ortaya çıkmıştır.
  -derebeylik yönetimi, ix. yüzyılda fransa’dan bütün avrupa’ya yayılmış ve bütün ortaçağ boyunca devam etmiştir.
  -feodalite rejiminde, halk arasında eşitlik yoktu. avrupa’da halk; soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler diye sınıflara ayrılmıştır. bu nedenle ortaçağ’da avrupa’da sosyal adalet sağlanamamıştır.
  -toprakların mülkiyeti soyluların elinde toplanmıştır.
  -ortaçağ’da kapalı bir ekonomik politika izlendiği için halk sermaye birikimine sahip olamamıştır.

  `feodalitenin sonucu olarak oluşan toplumsal sınıflar:1-soylular2-rahipler3-burjuvalar4-köylüler`

  (bkz: kaynaklar)
  derebeylik