şükela:  tümü | bugün
 • 213 sayılı vergi usul kanunu'nun 317. maddesinde açıklanan amortisman şeklidir. en kaba haliyle "olur olmaz nedenlerle kullanım ömrü bir normaldan çok daha hızlı mortlayan eşyalar" için kullanılır.

  kanundan copy paste yapacak olursak;

  amortismana tabi olup:
  1. yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden;

  2. yeni icatlar dolayısiyle teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya kısmen kullanılmaz bir hale gelen;

  3. cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalan;

  menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükelleflerin müracaatları üzerine ve ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, maliye bakanlığınca her işletme için işin mahiyetine göre ayrı ayrı belli edilen "fevkalade ekonomik ve teknik amortisman nispetleri" uygulanır.
 • hesaplandığı durumlarda, normal amortisman hesaplanmaz. olaya özgdür, müracaat üzerine tespit edilir.
 • önceden saptanmış belirli bir amortisman oranı yoktur.işletmeler maliye bakanlığına başvurarak fevkalade amortisman oranının hesaplanmasını talep eder.
 • öyle aman aman bir amortisman değildir aslında.
 • aşırı yıpranmaya maruz kaldığım zamanlar, başvurma imkanı bulabilmeyi istediğim amortisman.

  düşünsene, "insanın ayakta kalabilmesini sağlayan birtakım düzenlemeler".

  bu düzenlemeler sayesinde bünyeyi yenileyebiliyosun vs.

  enfes bi şey.