şükela:  tümü | bugün
 • üniversitelerdeki fikir kulüplerinin tek çatı altında bir araya gelmesini sağlayan oluşum, fkf diye bilinir. türk devrimci solunun ilk örgütlenme, ilk kadrolaşma platformudur, zaman içinde önce dev genç'e, sonra da thkp'ye ordan da dhkp c'ye evrilecektir.
 • (bkz: fkf marşı)
 • daha sonraki donemde adi turkiye devrimci genclik federasyonuna donusmustur.
  (bkz: dev-genc)
 • sanılanın aksine deniz gezmişin ilgisinin bulunmadığı örgüt. dev genci önceleyen fkf 60ların sonunda mdd-sd mücadelesinin bir arenasıydı ve fkf istanbul sekreterliği fkfnin dev gence dönüştüğü kongreye kadar sosyalist devrimcilerin elinde kaldı. bu nedenle deniz gezmiş ve arkadaşlarının bu kadroyla politik bir ilişkisi olmadı, devrimci hukuklular ve devrimci öğrenci birliği gibi örgütleri kurarak fkf dışında örgütlendiler.
 • türkiye öğrenci hareketinin özellikle latin amerika ve uzak asya'daki gerilla hareketlerinin etkisiyle okumak ve fikir tartışmaktan çok aktif mücadele verme ihtiyacı duyması dolayısıyla dev gençe evrilmiş oluşum. bu ayrışmada fkf'nin komsomolu gibi hareket ettiği türkiye işçi partisi'nin darbe ve karşı karşıya gelişten korkusu sebebiyle faşist saldırılara karşı basın açıklamaması yapmaması da önemli bir rol oynuyor tabi.
 • "aralık 1965"'te daha önce okullarda kurulmu$ bulunan fikir kulüplerinin bir araya gelmesiyle kurulmu$tur. ilk kurucuları arasında siyasal bilgiler fakültesi, dil ve tarih coğrafya fakültesi, hukuk fakültesi, fen fakültesi, yüksek öğretmen okulu ve fikir kulüplerinin temsilcileri bulunuyordu.

  ismet özel, ataol behramoğlu gibi tanıdık simalarında aralarında bulunduğu grup 17 aralık 1965 tarihinde ankara valiliğì'ne yaptıkları ba$vuruyla gençliğin mücadelesi için yeni bir dönemi ba$latmı$ oluyorlardı. böylelikle anti emperyalist yönle sınırlanan mücadeleleri yava$ yava$ sosyalizme doğru deği$me gösterecekti.

  yapılan toplantıda ilk ba$kan hüseyin ergün olarak belirlenmi$ fakat bir süre sonra kendisi askere gidince yerine kudret ulutürk seçilmi$tir.

  (bkz: dönü$üm/#11170914)
 • 1960’lı yıllarda, dönemin anayasasının sağladığı geniş özgürlükler ortamında, o tarihten yaklaşık yüzyıl önce başlayan ve devam eden öğrenci hareketlerinin en önemli örgütlenmelerinden biri olan fikir kulüpleri; ankara’daki farklı fakültelerde kurulmuştur. emperyalist ülkelerin bağımlılığından ve sermayedarların düzeni olan kapitalizmden kurtulmadan onurlu bir gelecek kurmanın imkansız olduğuna inanan gençlerin buluşma ve tartışma noktaları olmuştur. 16 aralık 1965 günü ankara üniversitesinin farklı fakültelerinin fikir kulüpleri temsilcilerinin hüseyin ergün önderliğinde ankara valiliği’ne verdiği dilekçeyle fikir kulüpleri federasyonu kurulmuş, federasyon üyeleri tek adaylı seçimde hüseyin ergün’ü başkan seçmiştir. federasyon çatı görevi görmüş ve ortak kararlar alınmasını yani birliği sağlamıştır.

  kulüplerin kurulma amacı gençlik sorunlarının ülke sorunlarından ayrı tutulamayacağının anlatılması ve bu sorunların tartışılıp çözüm bulunacağı bir platform oluşturulmasıdır. ülke gündemini yakından takip eden gençler yaptıkları toplantılarda gündeme nasıl müdahale edebileceklerini tartışıp kitlesel eylemler düzenlemişlerdir. ilerleyen zamanlarda kapılarını aydınlara açıp “ülke nasıl kalkınır?” sorusunu sormuşlardır.

  federasyon üyesi öğrenciler kamuoyunda büyük ses ve destek getiren bir çok eylem düzenlemişlerdir. başlıcaları; petrolümüzü kullanmamıza izin vermeyen yabancı şirketlere karşı “milli petrol kampanyası”, eğitimin eşit ve parasız bir hak olduğunu savunan “özel okullar kapatılsın kampanyası”, nato’nun emperyalist bir kuruluş olduğunun ve dünya halklarına kıyımdan başka bir şey getirmeyeceğinin söyleyendiği “natoya hayır haftası”dır. derby işçilerinin grevine verdikleri destek de halk nazarında sempati kazandırmıştır.
 • temelinde ankara havası olan ve etkisi hala süren devrimci öğrenci örgütlenmesidir, aşağıdaki videoda ilginç detaylar yakalanabilir:

  http://www.youtube.com/watch?v=hyxbmunpkuk
 • etkisi alttan alta kaynamaktadır. varlığı tekrardan gün yüzüne çıkması muhtemeldir.
 • yıl olmuş 2013, nostalji meraklısı solcu ergenler bir kez daha bu kulübü hortlatmaya karar vermiş.
  bilimi savunan bir federasyon olacakmış!
  bence şoförler federasyonu ile yarışır...