şükela:  tümü | bugün soru sor
 • gümrük birliği kapsamında türkiyede de uygulanması zorunlu haklar altına giriyor*
 • her türlü fikrin birbirinden türetildiğine, dolayısıyla bir fikri alanın doğmasına sebebiyet verenlerden (ki onların hepsi de artık public domain olmuşlardır) başka hiçbir fikrin telif kapsamında olmadığına inanan biri olarak varlığına neremle güleceğime karar vermekte zorlandığım olay.

  kendi fikrine saygı duyulmasını isteyenler bunun için para talep ediyorlarsa, bilimsel gelişime saygı duymuyorlar demektir.

  sanatsal alanda telif konusunu da riaa didik didik ediyor zaten.
 • ip olarak da asic/fpga pazarinda gecer. bu tasarimlarin
  telif haklarini satin alarak kullanabilmek mumkundur.
 • (bkz: mesam)
 • fikri mülkiyet herhangi bir zihinsel çalışmanın sonuçları üzerinde her türlü kullanım hakkının mülkiyeti anlamına gelmektedir, bilginin mülk edinilecek bir nesne olarak görülmesidir. (bkz: bilginin metalaşması)

  sermaye, bilgiyi bir ticaret metası haline getirerek, hem para kazanımını en üst düzeye getirmeyi, hem de varlığını sağlamlaştırmayı hedefler.

  kapitalist sanayinin yeni sektörler temelinde dünya çapında yeniden yapılandırılması yeni sömürü modelinin temel bileşenlerinden biridir. mikro elektronik, bilişim ve biyoteknoloji sektörleri yeni ve doğal olarak yüksek kar oranları ile faaliyet yürütecek sektörler olarak kapitalist sanayinin temeline oturtulmuştur. bu sektörler kapitalist sanayinin egemen sektörleri haline gelmiş ve tüm dünya kapitalist üretimi bu sektörler ve bunların ürünlerine bağlı olarak yeniden biçimlenmiştir. örneğin, bilgi üzerindeki tahakkümlerini kullanarak, insan genlerinin, bitki ve hayvan genlerini üçüncü dünya ülkelerinden kendine uygun bir biçimde satın alıp yüksek bir karla tohum veya ilaç olarak bu ülkelere geri satarlar.

  sistem, fikri mülkiyeti topluma kabul ettirmek ve meşrulaştırmak için çeşitli yöntemler kullanıyor. en büyük dayanakları, kişilerin harcadıkları emeğin sonuçları üzerinde hakları olduğu görüşü. bu hakların ekonomik çıkarlara da dönüştürülebilmesinin benzeri üretimlerin devamı için gerekli olduğu savunurlar. halbuki bilgi ve düşünüş, tek bir kişinin ya da grubun emeğinin sonucu değildir. bilgi toplumsal bir üründür. binlerce yıllık insan tarihinin ortak ürünü olan bilgi, tekellerin eline bırakılamaz. kaldı ki bir bilim insanının yaptığı araştırmalar sonucu ortaya çıkardığı bir veri, o bilim adamı tarafından değil, çalıştığı şirket adına patentleniyor, sermayenin kalesine bir tuğla haline geliyor.

  bir de düşünsel üretimin devamı açısından fikri mülkiyetin gerekli olduğu savunusu söz konusudur. burada da paranın tek azimleyici, ön açıcı unsur olduğu kapitalist sistemin değişmezliği veri alınmakta ve sistemin mantığı bu alana da yansıtılmaktadır. doğrudur. kapitalist sistem açısından bilginin metalaştırılması ve fikri mülkiyet kaçınılmazdır. ancak sorun tam da buradadır. kapitalizmin mantığı ile insanlığın çıkarı arasındaki çelişkiler giderek keskinleşmekte, sistem kendi meşruiyetine dayanak olarak kendi kurallarından başka gösterecek birşey bulamamaktadır.

  fikri mülkiyeti, en çok çıkarı olan sermayeden daha fazla bir biçimde, yazarlar, sanatçılar, akademisyenler sahiplenmişlerdir. çünkü elde ettikleri küçük maddi kazanca ihtiyaçları olduğuna, bunu korumaları gerektiğine inandırılmışlardır. ve sistemin işleyişiyle, hayatlarını tek idame yöntemi olarak bu bırakılmıştır. üreten, beyin gücüyle çalışan insanlara, devletin bakıp, uygun çalışma koşulları yaratması gerekirken, geçim kaynağı sağlaması gerekirken, şu koşullarda talep edilmesi gereken buyken, yaygarası yapılan , "korsana hayır" çığırtkanlığıdır.

  bilim, bilgi tüm insanlığın malıdır, insanlığa karşı kullanılamaz.
 • keşfettiği radyumun patentini almayan, buluşunu kendine değil bilimin tarih boyunca taşıdığı birikime dayandıran ve radyumun kendisinin malı değil tüm insanlığın malı olduğunu ısrarla belirten, fikri mülkiyetin antitezi onurlu bir kadın için saygıyla (bkz: marie curie)
 • bizde fikir olmadığından genelde sınai mülkiyet diye geçer.
 • bu mülkiyetin alanına giren haklar fikir ve sanat eserleri kanunu ile korunmaktadır.