• sanilanin aksino fuzyona oranla daha az enerji uretir
 • uranium 235 ve plutonium materyalleriyle elde edilebilinen nükleer bomba çeşidi, nam-ı diğer atom bombası.
 • kutle no'su 200 den buyuk cekirdekler yava$latilmi$ notronlarla bonbardiman edildiginde kutle no'su daha kucuk elementlere bolunur.
  atom bombasi ve nukleer santraller fisyon tepkimesine goredir.
 • bölünme demektir.
 • atomlar kararlı hale geçebilmek için çekirdek içinden bazı parçacıkları atarak değişime uğrarlar.kararsız bazı çekirdekler ise parçacık atmadan ikiye bölünebilirler bu olaya fisyon denir. fisyon sonucu ortaya çıkan nötronların enerjileri yaklaşık 1 mev kadardır.
 • zannedilenden çok daha korkunç enerjinin çıkmasına sebep olan reaksiyondur.
  örnek olarak;
  1 gr uranyumun parçalanması ile ortaya çıkan enerji 1 milyar joule'dür.
  1 ton tnt'nin enerji karşılığı 4.184 10üssü9 joule dür.

  buradan çıkan sonuç şudur ki yaklaşık 5gr uranyum'un parçalanması ile ortaya çıkan enerji 1 ton tnt'in enerjisinden daha fazladır.
 • bir atom çekirdeğinin bölünmesi olayına ‘’bölünme’’ ( fisyon ) denir. alman bilginleri otto hahnve strassman, 1938 yılında yaptıkları deneylerde, yavaş nötronların ( düşük enerjili nötronlar ) bir u–235 ( uranyum–235 ) izotopunun çekirdeğine girdiği zaman, bu çekirdeğin birbirine hemen hemen eşit iki parçaya bölündüğünü ve bu bölünme sonucund çok büyük bir enerjinin açığa çıktığını gözlemlediler. bu deneysel sonuç albert einstein’nın 1905 yılında ortaya koyduğu, enerji ve kütlenin biribirine dönüşebileceğini gösteren, meşhur e= mc2 formülünün doğruluğunu göstermiştir. bu formülde ‘’m ‘’ maddenin kütlesini, ‘’c ‘’ ışık hızını ve ‘’e ‘’ de m kütlesinin tamamen yokolması halinde açığa çıkacak olan enerji miktarını göstermektedir. buna göre bir kilogram u-235’in bölünmesinden yaklaşık 3000 ton iyi cins kömürün yanmasından elde edilecek enerji elde edilebilir.
 • atomların bir nötronla çarpismasi sonucu daha kucuk atomlara bölünmesine denir.
hesabın var mı? giriş yap