şükela:  tümü | bugün
 • hristiyanların nefret ettikleri, dönek diye adlandırdıkları, yenilikçi, sıradışı roma imparatoru. yaşamını hristiyanlığı kaldırıp, neo-platonculuğu geliştirmeye adadı. bir hristiyan olarak yetştirilmesine rağmen maximus onu inisiye edip pagan yaptı. tarih, kazananlar tarafından yazıldığından, onu dönek/dinden dönen olarak adlandırdılar. oysa julian, müthiş bir kitap kurdu aynı zamanda çok iyi bir savaşçıydı. kadim dinler soluyor, yeryüzü tektanrılı dinlerin egemenliğine giriyordu. hikayenin devamını biliyoruz.

  julian ile maximus karşılaşırlar:

  - ben konstantin'in soyundan gelen julian'ım, dedim.
  - ben de tanrıların soyundan gelen maximus...
 • dönek julianus. constantine'in torunu, roma imparatoru.
  bu lakabı hristyanlarca takılmıştır çünkü julianus hristyanlığı reddederek eski ana tanrıça inanışına meyletmiş ve bu yönde araştırmalar yapmış.
  zaten kendisi esasen neo-platoncu bir hocası olan bir felsefe öğrencisi, diğer roma imparatorları gibi erk delisi biri değil, imparatorluğu da tamamen zekası ile haketmiş, dümen peşinde koşmamıştır. erken ölmüş, iktidarı da bu yüzden kısa sürmüştür.
 • türkçesi "dönme yulianus" olan roma imparatoru. müslüman mahallesinde salyangoz satmış, putperestliği bırakıp dalga dalga hıristiyanlaşan roma memleketinde irticai faaliyetlere girişmiştir. helenistik dünya görüşü ve icraatları yüzünden hıristiyanlar arasında neredeyse seveni yoktu. fakat savaşlarda gösterdiği kahramanlıklar sayesinde herkesçe saygı görmüş, hiç kimse ordu göreve filan da dememiştir. zühd ü takva ehli bir adamdı. dünya zevklerinden uzak duruşu kendi mezhebindekiler tarafından bile eleştirilmiştir. 363 yılında perslilerle savaşırken bir pers atlısı tarafından öldürüldü. son nefesini verirken televole mikrofonlarına "sen kazandın isa!" dediği rivayet olunsa da bunun bir kısım medyanın abartısı olma ihtimali de yok değildir.
 • res gestae 21.2.1-2: "1 cum apud parisios adhuc caesar iulianus quatiens scutum variis motibus exerceretur in campo, axiculis, quis orbis erat conpaginatus, in vanum excussis ampla remanserat sola, quam retinens valida manu stringebat. 2 territisque ut omine diro praesentibus cunctis 'nemo' inquit 'vereatur: habeo firmiter quod tenebam'. item cum apud viennam postea quiesceret sobrius, horrore medio noctis imago quaedam visa splendidior hos ei versus heroos modo non vigilanti aperte dixit eadem saepius replicando, quibus fretus nihil asperum sibi superesse existimabat"

  ammianus marcellinus, res gestae'ın bu bölümünde (21.2.1-2) iulianus'tan bahsediyor. parisii kavmi civarındayken / arasındayken (apud parisios) henüz caesar olan (adhuc caesar) iulianus'un imparatorluk yolunda ümitlerinin tazelenişini görüyoruz. kim imparator olabilir? dinlerin ve kimi kutsal alametlerin yaşamın her alanına egemen olduğu çağlarda, özellikle de imparator olacak kişinin adının uğursuz bir alametle anılmaması gerekiyor. buna göre talimhanede (in campo) değişik akınlara karşı kalkanını nasıl oynatması gerektiğine dair eğitim gören iulianus (cum... iulianus quatiens scutum variis motibus exerceretur) birden kalkanın bombeli kısmının bir ucunun diğerine bağlandığı kirişin yere düşmesine (axiculis, quis orbis erat conpaginatus, in vanum excussis) engel olamıyor; elinde sadece sıkıca kavradığı sapı kalıyor (ampla remanserat sola, quam retinens valida manu stringebat). bu imparator olmayı bekleyen ya da beklenen biri için kötü bir alamet anlamına geliyor.

  ancak res gestae 21.2.2'de iulianus, sanki uğursuz bir alametten kaynaklanmışçasına (ut omine diro) dehşete kapılan etraftaki insanlara (territisque... praesentibus cunctis) "kimse korkmasın! sıkıca tuttuğum sapı hala elimde!" ('nemo' inquit 'vereatur: habeo firmiter quod tenebam!') diyor. iulianus'un bu olay karşısında paniğe kapılıp kapılmadığını bilmiyoruz; metin bunu vermiyor; ancak etrafta her an uğursuz bir alamet beklediğini sandığımız kişilerin, kalkanın düşmesiyle dehşete kapıldığı aşikâr. onları teskin eden de bizzat iulianus'un kendisi oluyor; bunu belki de ziyadesiyle kendi kariyeri için yapıyor!

  daha sonra viyana civarında dinlenme halindeyken (apud viennam postea quiesceret sobrius), gecenin ortalama / vasat ürkütücülüğünden daha ürküntü verici bir hayalet beliriyor (horrore medio noctis imago quaedam visa splendidior) ve henüz uykuya dalmış olan iulianus'a (ei... non vigilanti aperte) sürekli aynı şeyleri tekrarlayarak destansı dizeler okuyor (hos... versus heroos... dixit eadem saepius replicando); bu dizeler sayesinde iulianus, (imparatorluk yolunda) önünde hiçbir engel kalmadığını düşünüyor (quibus fretus nihil asperum sibi superesse existimabat). böylece kalkanını ilahi bir işaretle yere düşürdüğü düşünülse bile, iulianus'un gördüğü hayalet ona adeta imparator'luğunu muştulamış oluyor.

  detaylar için:
  http://jimithekewl.blogspot.com/…gestae-2121-2.html
 • kazananların yazdığı tarihte dönek olarak nitelendirilen, bilge bir roma yöneticisidir.
 • roma imparatoru 1. constantinus'un yeğenidir. aslen julianus apostata* olarak bilinir. 2.constantinus'un kız kardeşiyle evlenip, sezar ünvanı alarak galya'yı savunmakla görevlendirilmiştir.

  bir süre sonra ayaklanıp üzerine yürüyen 2. constantinus'un ölmesiyle* imparator olmuştur. bir hoşgörü buyrultusu yayınlamasına karşın, hristiyanlara öğrenimi yasaklama vb. önlemler almıştır. yani bir nevi küçük faşistlikler peşinde koşmuştur.

  pers'lere karşı bir sefer düzenleyip, yaralanarak geri çekilmek zorunda kaldığı sırada çadırında ölmüştür.
 • galatasaray'ın yeni hocası. bir imparator gider yerine başka imparatorlar gelir siz sıkmayın canınızı !!!
 • tarih kazananlar tarafından yazıldığı için dönekmişmiş. adam başta hristiyan gibi görünüp imparator olunca paganizmi tekrar dirilttiği için dönek denmiş olmasın? yoksa kimsenin savaşlardaki başarılarına veya bilgeliğine laf eden yok.
  yaptıkları kendi açısından doğru olsa da öldükten sonra pagan tapınakları tahrip edilmiş, içindeki değerli süslemeler şehirleri süslemek için kullanılmıştır. pagan tanrılarına kurban vermek ve sunu bırakmak da yasaklanmıştır. yani adam bilmeden istemeden (belki de bilerek) paganlığın kafasına kurşunu sıkmış oldu.
 • zulüm 1453'te değil iulianus'un ölümüyle başlamıştır. hz. isa ile ilgili komik ve çoğu bel altı tekerlemeleriyle şöhretlidir.
 • partlar tarafından 31 yaşında öldürülen, kendisi için "partları yenseydi kurban kesmekten öküzlerin neslini kuruturdu" denen pagan imparator. imparator olana kadar hristiyan gibi davranmış ancak tahtı garantileyince paganlığı serbest bırakmıştır. ama bu demek değildir ki hristiyanlara zulmediyordu. eutropius onun için "hristiyanlığın bir düşmanı, ama hiç kan akıtmayan bir düşmanıydı" demiştir.

  vicdan özgürlüğüne çok önem verdi. çünkü bunun halk arasındaki ayrılıkları arttırıp, halkın kendisine karşı birleşmesini önleyeceğini düşünüyordu.