• akarsu jeomorfolojisi olarak da tanımlanabilen, jeomorfoloji biliminin en çok çalışılan alt bölümünü oluşturmaktadır. dünya üzerinde akarsuların şekillendirdiği "flüvyal morfojenetik bölgeler" olarak bilinen başka bir deyişle akarsuların yerşekillerini aşındırması ve aşındırılan unsurların biriktirilmesi şeklinde meydana getirilen süreçlerin incelenmesini kapsayan bir bilimdir.
  • yeryüzünün şekillenmesinde akarsu etkilerinin incelendiği jeomorfoloji alt dalıdır. coğrafya bölümünlerinde okutulan temel derslerdendir. bu ders genellikle sırrı erinç’in jeomorfoloji isimli kitabında yer alan bir bölümden okutulur.
hesabın var mı? giriş yap