şükela:  tümü | bugün soru sor
  • folklor'a kendini vermi$, folklor uzmani..
  • (bkz: halkbilimci)
    halk bilimi ile ilgilenen araştırmacılara verilen isim. halk bilimi konusunda en önemli çalışmaların yapıldığı ve alanın en kadim kurumlardan biri olan american folklore society bir folklorist ne yaparı şu şekilde özetlemektedir:
    folklorcular; bilimsel makaleler, ayrıntılı kitaplar ve ilgi çekici sergi katalogları yayınlamaktadır. ödüllü belgesel filmler ve kayıtlar ile ulusal çapta tanınan radyo programları üretirler. ayrıca, her yaş için yorumlayıcı programlar (sergiler, festivaller, konferanslar ve konserler) geliştirirler. folklorlarını ve kültürel mirasını tanımlamak ve korumak için toplantılar düzenler ve kültürel çeşitliliğe saygı duyan/saygı gören bir kamu politikası oluşturmaya çalışırlar.
    folklorcu, kendi çıkarları veya çalışmaları ne olursa olsun, tecrübe temelli bilginin değerini, sanatseverlik ve gündelik hayatın kesişim noktalarını anlamanın önemini kavrar. folklorcuların ele aldığı sanatsal, kültürel, eğitimsel, tarihsel ve siyasi sorular, çağdaş kültürel konuların en önde gelen alanını oluşturuyor ve folkloru beşeri bilimlerin birincil alanı olarak kuruyor.