1. bir siyasi partinin politikasını anlatmak ve yürütmekle görevlendirilmiş grup...
 2. bir siyasi oluşumun içinde hedeflenen aynı sonuca ulaşmak için farklı yol ve düşünceleri benimseyip hareket eden gruplar.
 3. izotoplarda "ayrımlaşma" olarak gözlenen durumdur. duraylı izotoplarbu süreç ile kontrol edilirler.
  izotopların atomik kütleleri arasındaki fark ile orantılı gelişir.atom kütlesi <40 olan atomların farklı izotopları, çeşitli fiziko-kimyasal süreçler(buharlaşma,yoğunlaşma,su-kaya etkileşimi,gaz fazı ayrılması) sırasında birbirlerinden ayrılabilirler.
 4. ing. faction
  alm. die fraktion
  fr. fraction
  tr. fraksiyon: kesir, bir bütünün küçük parçası
  tdk'nın fraksiyon yerine önerdiği iki kelime: hizip, bölüngü

  fraksiyon kelimesi genel anlamı dısında medikal ve teknik alanlarda da kullanılmaktadır.