• insanda yasami boyunca parmak izlerinin, degismedigini belirten ilk antropolog. (bkz: galton details)
 • kendince ingiltere güzellik haritası oluşturmuş buna göre londrayı güzel ilan etmiştir. idam mahkumlarını asmak için gerekli olan ipin kalınlığını ve uzunluğunun tam ölçüsünü bulmuş, insanların sofra arkadaşlarına doğru ne kadar eğildiğini anlamak için sandalye ayaklarındaki basıncı ölçen bir aleti icat etmiştir. ayrıca kadınların vücut ölçülerini uzaktan belirleyen aleti de icat etmiştir.
  "dua etmenin faydalarına dair istatistik soruşturmalar" adlı makalesinde uzun yaşamaları için insanların dua ettiği kral ve kraliçelerin aslında daha kısa ömürlü olduğunu açıklamıştır.
 • ingiliz bilim adamı.. darwin'in kuzenidir.. 1822-1911 tarihleri arasında ya$amı$tır.. deneysel psikoloji, antropoloji, kalıtım, soyarıtımı, istatistik, antropometri, meteoroloji gibi konularda öncülük etmi$tir.insan zekası üzerine yaptığı öncü çalı$malarıyla tanınmı$tı.. 1909'da "sir" unvanı almı$tır..

  1860'larda havanın önceden tahmin edilmesi ile ilgili çalı$malar yaptı.. dünyanın deği$ik yerlerinden gelen düzenli hava raporlarından faydalanarak bir hava haritası olu$turdu; yüksek basınç alarm varlığını bularak buna antisiklon ismini verdi..
  galton yasası olarak bilinen, ki$inin kalıtsal niteliklerinin belli oranlarda ana babasından ve onların ebeveynlerinden geçtiğini belirleyen bir kuram geli$tirdi..

  uzman olmayan ki$ilerin fikirlerinin hiç bir önemi olmadığını savunur..

  regresyon doğrusundaki her sabit x değeri için y-lerin normal dağılıma sahip olduklarını göstermi$tir..

  zekanın kalıtsal olduğunu öne sürdü.

  ilk kez soyarıtımı (eugenics) terimini ortaya attı. öjenik sözcüğü (yunanca eugenes: "soylu, iyi soydan gelen)..

  kalıtsal ve çevresel kavramlarını açıklamak için "doğa ve yeti$me" (nature and nuture) terimlerini kullandı..

  proteus adlı kör amfibyumun örneklerini ingiltere'ye götüren ilk ki$idir..

  insanın biyolojik özelliklerinin ölçümlenmesi çalı$malarına, antropometri (irk belirlemek amacıyla insan uzuvlarının ölçümlenmesi) ve biometri (biyolojide kullanılan istatistik yöntemler bilim dalı) alanındaki çalı$maları ile öncü oldu..

  kimlik tanımlaması için parmak izi kullanılmasını önerdi..

  modern psikolojinin kurucuları arasındadır..

  zeka testleri uygulamasının da öncülerindendir..
 • --- alıntı ---
  "francis galton, berli bir konuda uzman olan kişilerin görüş ve düşüncelerinin, sokaktaki adamdan daha gerçeğe yakın olacağına inanırdı. bu inancını kanıtlamak için bir deney yapmaya karar verdi. plymouth kentinde 1906 yılında düzenlenen bir panayırda, yaklaşık 800 kişinin bir öküzün karkas ağırlığını tahmin etmelerini istedi. tahmin yarışmasına katılanlar arasında deneyimli celeplerde vardı. galton yapılan tüm tahminlerin ortalamasının 1198 pound (572.7 kg) olduğunu hesapladıktan sonra öküz kesildi ve karkas ağırlığı tartıldı. tartının ibresi 1197 pound'u (572.2 kg) gösteriyordu ve gerçek ağırlıktan yalnız yarım kilo farklıydı."
  --- alıntı ---

  faruk türkoğlu / referans gazetesi
 • sheldon cooper'ın 19. yüzyıl versiyonu.
 • masabaşı çalışan birini ayık tutmak için kafasına belli zaman aralıklarında su damlatan su dolu bir huni içeren, gumption reviver adını verdiği bir düzenek icat etmiş. icat (bekleneceği üzere) pek tutmamış.
 • ıq'sunun tahminen 200 olduğu yazılır çizilir.boyle seylere bayiliyoruz.olcuyoruz ama ne kadar bilimsel meselesi kimsenin umrunda degil.olctuk mu olctuk.beri yandan devrine gore uretken bir biliminsani.
 • ilk (psikoloji) test merkezi 1882 yilinda kendisi tarafindan kurulmustur. ayrica, zekayi olcmeye calisan ilk kisidir.
 • 1906 yılında yazdığı bir nature'da bir makalede bizim baton kek dediğimiz doğum günü pastalarının daha uzun süre taze kalmaları için çeyrek dilimler şeklinde değil de tam ortasından uzun bir dilim kesip daha sonra pastanın arasındaki boşluğu kapatarak birleştirip bu şekilde dolaba koymamız gerektiğini belirten matematik bilimci.

  şurada görsel bir uygulaması dar var.
  http://www.npr.org/…rm=nprnews&utm_content=20140619
 • --- alıntı ---

  200 ıq puanına sahip olan francis galton, köpek düdüğünü icat etmesi ve meteoroloji bilimi, adli parmak izi alımı, matematiksel korelasyon, "ırk ıslahı" ve kalıtsal zeka kavramlarının fikir babası olarak biliniyor.

  --- alıntı ---

  http://onedio.com/…anizi-saglayacak-bilgiler-641853
hesabın var mı? giriş yap