şükela:  tümü | bugün soru sor
 • 1.freud:kişilik gelişimini 5 dönemde
  incelemiştir.
  erikson:kişilik gelişimini 8 dönemde incelemiştir.
  2.freud:kişilik gelişiminde temel
  belirleyicinin 0-5 yaş arası
  olduğunu ve kişiliğin ergenlik
  yıllarıyla birlikte kazanıldığını
  savunmuştur.
  erikson:kişilik gelişiminde çocukluk yıllarının etkisini reddetmemiş
  ancak, kişilik gelişiminin yaşam boyu devam ettiğini
  savunmuştur.kültürün bile kişiliğimizin gelişiminde önemli rol oynadığını vurgalamıştır.
  3.freud:kuramında cinsellik öğesini ön
  plana çıkartmıştır.
  erikson:kuramında egonun yapısını ve işlevlerini ön plana
  çıkartmıştır. egonun, freud`un belirttiğinin aksine beden,
  ideal ve kimlik olmak üzere birbiriyle ilişkili üç bölümü
  olduğunu söylemiştir.
  4.freud:bir dönemde başarılamayan
  özelliğin, o döneme saplantı
  oluşturduğunu belirtmiştir.birey bir dönemde saplantı yaşarsa ömür boyu devam eder demiştir.
  erikson:saplantı düşüncesine inanmamıştır. bir dönemde
  kazanılamayan özelliğin, ilerleyen zamanda uygun çevre
  şartlarının oluşması halinde olumsuz etkilerinden bireyin
  kurtulabileceğini belirtmiştir.
  5.freud:gelişimde en kritik dönemin 3-5
  yaş arasında (fallik dönem)
  olduğunu belirtmiştir.
  erikson:gelişimde en kritik dönemin 12 - 18 yaş arasında (kimliğe
  karşı rol karmaşası) olduğunu belirtmiştir.
  6.freud:gelişimi büyük oranda biyolojik
  altyapı ile ele almıştır.
  erikson:biyolojik altyapıyı reddetmemiş ancak bunun tek başına
  yeterli olmadığını, sosyal çevrenin etkisini vurgulamıştır.
 • melanie klein ikisini de alır.
 • hayret, kimse ereksiyon esprisi yapmamış. en iyisi ben de yapmayayım.
 • erikson köprüden önceki son çıkıştır. gelişim psikolojisinde yüreğimize su serpmiş umudun yaratıcısıdır. freud ise yüzümüze tokat gibi çarpan gerçeklerin yaratıcıdır. hiçbir kuram insanı açıklamakta yüzde yüz başarılı olamamıştır ama buna en çok yaklaşan benim için freud’dur.