şükela:  tümü | bugün soru sor
 • "ıntikam almakta
  ve
  aşkta,
  kadın erkekten daha gaddardır."
 • kitaplarından alıntılar:

  "hakiki her müzik, özgün her müzik bir kuğunun şarkısıdır."
  (bkz: wagner olayı)

  "hepimizin ruhunda bilgiye, 'istem'e, değerlere, sözlere, kalıplaşmış kurallara karşı yönelmiş bir şeyler vardır. fizyolojik açıdan incelendiğinde, bizler ikiyüzlüyüz. modern ruhun bir tanısı."
  (bkz: wagner olayı)

  kötü şair olarak insan: "tıpkı şairlerin bir mısranın ikinci bölümünde kendi kafiyelerine uygun bir düşünce araması gibi, insanlar da yaşamlarının ikinci yarısında daha önceki yaşamlarına uyan eylemler, konumlar, ilişkiler bulma konusunda daha çok kaygılanma eğiliminde olur; böylelikle her şey yüzeyde bir hayli uyumlu hale gelir; ama onların yaşamları artık güçlü bir düşünce tarafından yönetilip yeniden yönlendirilmemektedir, tersine, bunun yerini, bir uyak bulma niyeti alır."
  (bkz: deccal)

  "bir köle misin? o halde bir dost olamazsın. bir tiran mısın? o halde dostların olamaz.
  çok uzun süredir bir köle ve bir tiran gizliydi kadında. bu yüzden kadın henüz yatkın değildir dostluğa; sadece aşkı bilir o.
  sevmediği her şeye karşı adaletsizlik ve körlük vardır, kadının aşkında. kadının bilinçli aşkında bile hâlâ fırtına ve yıldırım ve gece vardır, ışığın yanı başında.
  kadın henüz yatkın değildir dostluğa; kadın hâlâ kedidir, kuştur. ya da, olsa olsa, inektir."
  (bkz: böyle söyledi zerdüşt)

  "erkeklere özgü kendini hor görme hastalığının tek çaresi, zeki bir kadın tarafından sevilmektir."
  (bkz: aforizmalar)

  "iş ve can sıkıntısı. ekmek parası için iş aramak -bugün, bu açıdan uygar ülkelerin bütün insanları benzer durumdadır; hepsi için, iş amaç değil, araçtır; bundan dolayı iş seçiminde incelmemişlerdir; kazançlarının yerinde olması yeter onlara. oysa, seyrek de olsa, zevk almadan çalışmaktansa ölmeyi seçen insanlar vardır: seçicidirler, zor beğenirler, yüksek kazançların peşinde değillerdir, işin kendisi kazancı değilse. sanatçılar ve her çeşit derin düşünen insan bu seyrek bulunanlar arasındadır. ayrıca bu grupta yaşamını avlanma, seyahat etme, aşk ilişkileri ya da macera ile geçiren, boş zamanı bol olan insanlar da vardır. bu insanların tümü de zevkle birleştiği sürece iş ve sıkıntı isterler; en ağırından, en zorundan, gerekirse. yoksa tembelliklerinde kararlıdırlar; tembellik onlara yoksulluk, onursuzluk, sağlık ve yaşam tehlikesi getirse bile. can sıkıntısından, zevk almadıkları bir işten korktukları kadar korkmazlar. işlerinde başarılı olmaları gerekiyorsa, aslında can sıkıntısına da gereksinimleri vardır. düşünürler ve bütün yaratıcı ruhlar için, can sıkıntısı, mutlu bir yolculuğu ve sevinçli rüzgarları önceleyen ruhun kabul edilemez "sütliman" halidir; ona katlanmalı ve üzerlerindeki etkiyi beklemelidirler. kesinlikle bu, hiçbir biçimde küçük ruhluların başarabileceği bir şey değildir! ne pahasına olursa olsun can sıkıntısını durdurmaya kalkmak basitliktir: nasıl zevk alınmayan bir işi yapmak basitlikse."
  (bkz: şen bilim)

  "her insan kendi içinde, içini özlemle ve melankoliyle dolduran bir sınır -kendi yeteneklerinin olduğu kadar ahlaki istemenin de sınırını- keşfetme eğilimindedir; ve insan tıpkı günahkarlık duygusunun içinden çıkıp kutsal olana erişmeyi özlediği gibi, aynı şekilde entelektüel bir varlık olarak içindeki dehayı görmek için şiddetli bir istek duyar. tüm gerçek kültürlerin kaynağı budur."
  (bkz: eğitimci olarak schopenhauer)

  "bizim eğitim ve öğretim tarzımızın en genel eksiği konusunu yavaş yavaş anladım. kimse öğrenmiyor, kimse öğrenmek için çaba göstermiyor, kimse öğretmiyor – ‘yalnızlığa katlanılacak.’"
  (bkz: tan kızıllığı)

  ekstra:

  "belki daha düşük düzeydeki; ama daha incelikli ve daha hafif türlerdeki varlıklarda olduğu gibi kadınlarda da gönlümüzü rahatlatan bir şey buluruz. kafaları her zaman eğlenceyle, gelip geçici heveslerle ve giysilerle dolu olan yaratıklarla karşılaşmak ne büyük bir zevktir! onlar, yaşamları sınırsız sorumluluklarla dolu, baştan aşağıya gerginlik içinde yaşayan ciddi erkek ruhlarını büyülerler."

  "her acı, her mutsuzluk bir haksızlık, bir kusur düşüncesiyle bozulmuştur."

  "eski bir efsaneye göre kral midas çok uzun bir süre dionysos'un refakatçisi bilge silen'i ormanda kovalamış ama bir türlü yakalayamamış. sonunda ele geçirmeyi başarınca da sormuş ona, 'insan için en iyi, en yeğlenecek şey nedir' diye. hiç kımıldamadan susup durmuş cin öylece. sonunda kralın zorlamasıyla konuşmuş, keskin kahkahalar koyvererek: "zavallı günübirlikçi canlılar, tesadüfün ve zahmetin çocukları! ne diye zorlarsın beni, hiç duymamanın en yararlı olduğu şeyi söylemeye? senin için en iyisi, hiç ulaşamayacağın bir şey: hiç doğmamış olmak, var olmamak, hiçlik olmak."

  "gününün üçte ikisini kendisine ayırmayan herhangi biri, kim olursa olsun; ister devlet adamı, ister işadamı, ister resmi görevli, ister bilgin olsun, esasen bir köledir."

  "biz en çok, görünmeyen ellerce bükülür ve eziyet görürüz."

  "bazı şeyleri bugüne kadarki nedenlerin dışındaki nedenlerden dolayı yapmalıyız. farklı düşünmeyi öğrenmeliyiz. çok geç bile olsa, sonunda çok daha fazlasını elde etmek için; farklı hissetmek için."

  "müziğin sesini duymayanlar dans edenleri deli sanıyor."

  "budalalıkları, safsataları, boş inançları yok edin."

  "mistik açıklamaların derin olduğu varsayılır. gerçekte ise yüzeysel bile değillerdir."

  "unutkanlar şanslıdır; çünkü hatalarının derdini çekmezler."

  "acı çekmeyi reddediyor, kendi acına bir saat bile katlanamıyorsan, çekebileceğin bütün sıkıntıları önlemeye çalışıyorsan; acıyı, hoşnutsuzluğu nefret edilecek, kötücül, yok edilmesi gereken şeyler olarak algılıyor, bunları yaşantının kusurları gibi görüyorsan, o zaman rahatlık dinine inanıyorsun demektir. siz rahatlık düşkünleri, insan mutluluğuyla ilgili ne az şey bilirsiniz. mutluluk mutsuzluğun kardeşi, hatta ikizidir. bu ikisi ya bir arada büyür ya da sizin yaşantınızda olduğu gibi hiç büyümez; hep küçük kalır."

  "kişi yalanlar aracılığıyla ideal bir dünya icat ettiği ölçüde, gerçekliği değerinden, anlamından, hakikiliğinden yoksun bırakır."

  "felsefeci, insanlığın tüm gelişiminin vicdanına sahip en kapsamlı sorumluluğu taşıyan kişidir."

  "düz olan her şey yalan söyler. her hakikat eğridir, zamanın kendisiyse bir döngüdür."

  "bugüne kadar asla bir üstinsan olmamıştır."

  "insan, yarattığı şeye saygı duyan 'hürmetkar hayvan'dır."

  "kölelik kültürün özüdür."

  "insanın her yeni ilerlemesi yeni bir köleleştirmeye dayanır."

  "en azların harcıdır bağımsızlık, güçlü olanın ayrıcalığıdır."

  "ahlak, yaşam fenomeninin ortaya çıktığı tahakküm ilişkileri öğretisidir."

  "insanlar, insan ıstırabının temel nedenlerinin farkına vardıklarında sanata ihtiyaç duyarlar."

  "önünde sonunda hastalığı alt etmemizi mümkün kılacak tek yol, acı ve ıstırabın zorunluluğunun, yaşamın temel bileşenleri olarak onaylanmasından geçer."

  "adalet, şu ya da bu kişiden daha önemli olan bir şeyi korumak için iyinin ve kötünün dar perspektifinin ötesinden bakan panoramik bir gücün işlevidir."

  "özgür insan iyi ya da kötü olabilir; ama özgür olamayan insan, doğaya karşı bir onursuzluk, bir utançtır."

  "yalvarırım size kardeşlerim, yeryüzüne bağlı kalın; inanmayın size dünyaötesi umutlardan söz edenlere!"

  "her şey her an oluşmaktadır. tıpkı mutlak hakikatler olmadığı gibi, ezeli ve ebedi olgular da yoktur."

  "insan denen küçük solucanın kibirliliği dünya sahnesindeki en komik şeydir."

  "tüm yüce şeyler, bir kendini alt etme edimiyle kendi yıkımlarına yol açarlar."
  "sonsuz bir hiçlikteymiş gibi yolumuzu kaybetmedik mi? boş uzayın esintisini hissetmiyor muyuz? etraf soğumadı mı? tanrı öldü. tanrı ölü kalacak. ve biz onu öldürdük."

  "biz düşünenler için tanrı iğrenç bir yanıt, bir nezaketsizlik örneğidir; bize getirilen iğrenç bir yasaklamadır: 'düşünmeyeceksin!'"

  "müzik olmadan, hayat hata olurdu."

  "insan yaşamının tüm saatleri içinde sonuncusunu en önemlisi olarak göz önüne alan, genelde bu yeryüzü yaşamının sonunu önceden haber veren, bildiren ve bütün canlıları tragedyanın beşinci sahnesinde yaşamaya mahkum eden din, her yeni aşılamaya, dikmeye, gözüpek araştırmaya, özgür isteğe düşmandır; din bilinmeyene doğru her uçuşa karşı koyar; çünkü orada seveceği ve umacağı hiçbir şey ama hiçbir şey yoktur."

  "günlük yaşamlarını fazlasıyla boş ve monoton bulan insanlar kolayca dindar olurlar. bu anlaşılabilir ve affedilebilir bir şeydir. şu şartla ki, günlük yaşamları boş ve monoton bir şekilde geçmeyen insanlardan dindarlık talep etme hakları yoktur."

  "dindarlık, yaşam dürtüsünün olağanüstü maskesidir! en yüce etik bilgeliğin sunulduğu tamamlanmış bir düş dünyasına kendini feda etmektir. ona uzaktan bulutlarla kaplanmış halde tapınmak için hakikatten kaçıştır. gizemli olduğu için gerçeklikle uzlaşmadır. bizler tanrı olmadığımız için, gizemini yitirmiş olana karşı nefrettir. büyük bir hazla kendini tozların içine yere atmaktır, talihsizlik içinde talihin verdiği huzurdur. en değerli ifadesiyle insanın üst düzeyde kendinden feragatidir. yaşamla ilgili iyileştirici unsurlar olarak yaşamın korkunçlukları ve korku unsurlarının yüceltilmesi ve ilahileştirilmesi! yaşamı küçümserken sevinç içinde yaşam! yadsırken istencin zaferi!"

  "bach’ın müziği tanrı’nın dünya’yı yarattığı anda orada bulunduğumuz hissini veriyor insana."

  edit: güncelleme
 • " askin yoklugu degil, arkadasligin yoklugu mutsuz evliliklere sebep olur."

  friedrich nietzsche
 • "biz, başkalarının bize söylediği sözde özelliklerimizi devamlı düzenleyen, örten ya da ortaya çıkaran vitrinler gibiyiz. kendimizi kandırmak için."
 • "iki temel sorunu var insanlığın;
  adaletsizlik ve anlamsızlık
  birine karşı hukuk'u bulduk, diğerine karşı sanatı.
  ama insanlar hukuk'a ulaşamadı...
  ve sanat insanlara..."
 • "ne çok gülmüşümdür
  keskin pençeleri olmadığı için
  kendini iyi zanneden zayıflara ."
 • "müziğin sesini duymayanlar dans edenleri deli sanıyorlar."
 • "cahil bir toplum, özgür bırakılıp kendine seçim hakkı verilse dahi hiçbir zaman özgür bir seçim yapamaz. sadece seçim yaptığını zanneder. cahil toplumla seçim yapmak, okuma yazma bilmeyen adama hangi kitabı okuyacağını sormak kadar ahmaklıktır!"

  *
 • insanın bütün eylemleri kendisine yöneliktir, bütün hizmetleri kendine hizmettir, bütün sevmeleri kendisini sevmesidir. belki de sevdiğiniz insanları düşünmektesiniz... ama daha derinlere inin, sonunda sevdiğinizin onlar olmadığını göreceksiniz; siz bu sevginin içinizde yarattığı duyguları seviyorsunuz! siz arzuyu seviyorsunuz, arzu edilen şeyi değil, diyen büyük düşünürdür kendisi.
  saygılar efendim ama kendime :)