şükela:  tümü | bugün
  • tam adı "from third world to first: the singapore story - 1965-2000" olan, singapur'un ekonomik başarı hikayesini konu edinen, bizatihi bu başarı hikayesinin ana kahramanı singapur'un ilk başbakanı lee kuan yew tarafından kaleme alınan kitap (amazon sayfası).

    ingiliz sömürgesinden, japon işgalinden, malay federasyonundan bu yana malaylarla çevrili coğrafyada bir ada devletini bir hayli rekabetçi, nitelikli insan gücüne ve altyapıya sahip hale getirerek küresel ekonomi, finans ve ticaret sisteminin merkezine taşıma serüveni.

    malumunuz olduğu üzere lee'nin demokrasi, insan hakları ve istihbarat konusundaki görüşleri klasik demokratlardan ayrılarak biraz otokrat çizgiye yaklaşıyor. onun gözünde "politik açıdan doğruluk" yerine sadece "doğruluk" arayışı hakim.

    kitap, özellikle singapur'da refah döneminde yetişen yeni neslin, lee'nin ideolojisini ve icraatlarını sorgulamaya başlamasına yanıt niteliğinde.

    kitap için yorumda bulunan dünya liderlerinin listesi ve kullandıkları ifadeler, kitabın okunması için gerekliliği ortaya koyuyor.