*

şükela:  tümü | bugün
 • demokrat parti'nin duayenlerinden, adnan menderes'in ekürisi, ayrıca devrin dışişleri bakanı (1950'den 55 ya da 56'ya kadar sanırım, sonra partiden de bakanlıktan da ayrılmıştır). kendisi meşhur koprulu ailesinden olup aynı zamanda edebiyat incelemeleri de yapmıştır (bkz: nefi)
 • turk edebiyat tarihciliginin dorugundaki usta kalem.sayisi 1500leri bulan makale, kitap, siir yayinlamistir.
 • iii. menderes hükümetinde devlet bakanı olarak görev yapan milletvekillerinden
 • türkiye'de modern tarihçiliğin öncüsü, türkiye'nin modern anlamdaki ilk türkologu.
 • "bugün mefkûreci türk genci görüyor ve duyuyor ki, asrımız milliyetçilik asrıdır. fakat aynı zamanda şuna da kanidir ki, milliyetperverlik telakkisi menfi bir hisden ibaret kalamaz. insan milliyetperver olabilmek için evvela kendi milliyetinin neden ibaret olduğunu, yani tarihini, coğrafyasını, içtimaiyatını, lisan ve edebiyatını bilmelidir."
 • siyasete atılması talebeleri tarafından pek de tasvip edilmeyen, hatta onlardan birinin, "politikacı fuad köprülü, büyük alim, hoca köprülüzade mehmed fuad'ı öldürdü" demesine "denize düşen çocuğunu kurtarmak için suya atılan bir babaya hiç kimse, 'sen ilim adamısın, suya atılmayı başkasına bırak!' diyemez. bugün bütün memleket bir diktatörlük denizinde- boğulurken onu kurtarmaya koşmamak da hiçbir türk münevverine teklif edilemez. şimdi her türk münevverine düşen vazife, memleketi bu totaliter idareden kurtarmaktır" diyerek cevap veren kisi
 • osmanlı devletinin kuruluşu isimli kitabın yazarı ki, bir ekolün temsilcisi ve "kuruluş"la ilgili o güne kadar denmemiş lafların teorilerin sahibi.
  dil tarih coğrafya fakültesinden çıkıp karşıdan karşıya geçerken araba çarpması sonucu vefat etmiş.
 • edebiyat tarihi ve edebî araştırmalar alanında çığır açan ve hâlâ bu sahanın sanatçı ve öncüsü konumunu koruyan, büyük türk tarihçisi ve siyaset adamı. milli kültür hazinemizi, tecessüs ve bilgiyle elden geçirmiş, türk düşünce ve sanatını estetik, felsefî, edebî yönleriyle incelemiş olan fuat köprülü; bu kültüre gönlü ve kafasıyla bağlı bir vatan severdir. türklüğün geçmişine ve sanatına duyduğu hayranlık, onu devimsi araştırmalar yapmaya götürmüştür. araştırmaları sonucu ortaya çıkardığı gerçekler de, onu büsbütün vatanına ve milletine bağlanmıştır. o, bu konuda:
  “tarihlerini iyi bilmeyen milletler, hiçbir zaman büyük bir istikbâl oluşturamazlar.”
  “maziden mahrum milletler, istikbâle kuvvetle yürüyebilmek ve medeniyet âleminde kendilerine bir mevki tayin edebilmek için hiç yoktan bir mazi icadına çalışırken, bizim gibi çok zengin, şanlı bir maziye malik bir milletin geçmişine karşı nihayetsiz bir ısrarla göz yumması ne büyük bir nankörlüktür” demektedir.
  http://www.diyanet.gov.tr/…aylik/haziran/portre.htm
 • büyük dedem

  zamanın ötesinden gelen entry: nedenini anlamakta zorlandım. büyük dedem olması zorunuza mı gitti?
 • orhan köprülü'nün babası

hesabın var mı? giriş yap