şükela:  tümü | bugün
 • the futurist dergisinin türkiye yayını için http://www.futuristdergi.com/ (bkz: the futurist-tr)
 • geleneği yıkma eğilimidir.

  1909 da italya'da morinetti ile başlamıştır. daha sonra ruslar da etkilenmiştir.

  rus futuristleri, dostoyevski'yi eserleri reddedip, geleneği yıkmış, kendi şiirlerini kabul ettirmeye çalışmışlardır. şiir yeryüzüne inmeli, herkesin anlayabileceği bir eser olmalı, şiirde sokak dili kullanılmalı.

  nazım hikmet de bu akımdan etkilenmiştir, şiirlerinde bol bol etkisi görülür.
 • the futurist-tr dergisi sürekli takip edilince ne olduğu ve hayata yararları daha iyi kavranıyor
 • fransızca’da “gelecek, gelecekteki, gelecek zaman, müstakbel” anlamındaki “futur” kelimesinden türetilmiştir ve bilhassa edebiyat öğrencilerinin gözdesidir.
 • hız kavramına tutku duyan, eskiye, geçmişe ve feminizme büyük bir nefret besleyen, 1900lü yılların başında ortaya çıkmış sanat akımı. vortisizm de bu akımın yansımalarından biridir. maybridge ve bragaglia'nın hareketi saptamaya yönelik çalışmalarına vesile olmuş, bu sayede soyut fotoğraf kavramını ortaya çıkarmıştır.
 • fütürizm yüzde yüz bir italyan akımıdır.!909 yılında ünlü italyan yazarı ve şair tommaso marinetti, le figaro gazetesinde fütürist sanat akımının programını , prensiplerini, 'manifestosunu ' yayımlamış, italya'nın ve fransa'nın sanat çevrelerinin dikkatini çekmiştir.
  fütürizmin çıktığı yıllarda kübizm de yayılmaya başlamıştı.fütüristler pablo picasso ,georges braque gibi kübistlerin araştırmalarından da faydalanmakla beraber, resim planında yeni buluşlar meydana çıkarıyorlardı.

  fütürizm , dinamik ,canlılık ,etkinlik,gelecek,ileri atılmak,hamle demektir.fransızca 'futur', istikbal,gelecek demektir.fütürizm dünden adam akıllı ayrılmış ,bugünün üstünden de atlayarak gözlerini geleceğe, geleceğin dinamik varlığına dikmiştir.prensibi hareket ,durmadan ,dinlenmeden hareket ,çaba ,çalışmaydı.bundan ötürü futurizm seçtiği teknikte statik, hareketsiz olamazdı.meydana gelecek eserler , seyirci duygusunda ya da seyircinin algısında bir makinenin ,bir motorun ,bir çarkın durmadan çalışmasına benzer bir hareket etkisi uyandırması gerekti.
  fütüriztler çoğunlukla hareketli konular seçtiler.dansözler, balonlar, karnaval sahneleri,fırtınalı denizler,fabrika,motor,son hızla giden otomobil, uçak gibi mekanik araçlar, hep değişen ,baş döndürücü bir tempo içinde hamle eden ,dönen ,boşluk içinde yer değiştiren temalar.
  temsilcileri;carlo carra, umberto boccioni,giacomo balla,gino severini,luigi russolo,enrico prampolini,ardengi sfficii
 • marinetti'nin 20 ocak 1909'da le figaro'da yazdığı manifesto aşağıdaki şekildedir:

  1. biz tehlikeye karşı duyduğumuz sevgiyi, enerjiyi ve atılganlığa duyduğumuz yakınlığı yüceltmek istiyoruz.

  2. yüreklilik, gözüpeklik ve başkaldırı, bizim yazımızın en temel ögeleri olacaktır.

  3. bugüne dek yazın, düşünce tembelliğinden, kendisinden geçmeden ve uykudan övgü ile söz etmiştir. biz ise şimdi saldırgan devrimi, ateşli uykusuzluğu, koşar adımı, ölüm taklasını, tokadı ve yumruğu övüyoruz.

  4. dünyanın güzelliğinin, yeni bir güzellikle daha da zenginleştiğini açıklıyoruz: bu güzellik, hızın güzelliğidir. karoserisini, içine çektiği havanın etkisi ile patlayacakmış görüntüsü veren yılan benzeri boruların süslediği bir yarış arabası ( ) motoru ısıtılırken son derece yüksek bir gürültü çıkaran araba, samothrakeli nike’dan daha güzeldir.

  5. ideal ekseni, kendi yörüngesinde hızla ilerleyen dünyayı dolaşan dümeni elinde bulunduran insanı yüceltmek istiyoruz.

  6. yazar, temel elementlerinin ateşli tutkularını çoğaltmak için gönüllü ve içtenlikle kendine vermekten çekinmemelidir.

  7. güzellik artık yalnızca savaşımda söz konusudur. saldırgan özelliklerden yoksun bir yapıt, başyapıt olamaz. yazın, insanların önünde saygıyla eğilmelerini sağlamak amacı ile bilinmeyen güçlere yapılan bir saldırı olarak algılanmalıdır.

  8. biz çağımızın en son aşamasında bulunuyoruz! ( ) olanaksızlığın gizemli kapılarını açmak için neden geriye bakalım? zaman ve mekan dün yok olmuştur. bizler artık mutlak olanda yaşıyoruz, çünkü artık sonsuz ve her zaman için var olacak olan hızı yaratmış bulunuyoruz.

  9. müzeleri, kitaplıkları ve her türlü akademiyi yıkmak ve ahlakçılığa, feminizme ve belli çıkarlar ve amaçlardan kaynaklanan korkaklığa karşı savaş açmak istiyoruz.

  10. çalışan, eğlenen ve ayaklananlara neden olan büyük insan kitlelerini yüceltmek istiyoruz; çağdaş başkentlerdeki renkli ve çok sesli devrimci akımları yüceltmek istiyoruz; göz kamaştıran elektrikli aylar tarafından aydınlatılan silah depolarını ve tersanelerini, dumanlı yılanlara benzer trenleri yutan
  istasyonları; göğe yükselen dumanlarıyla bulutlara asılı duran fabrikaları, dev aletleri gibi nehirlerin iki yakasını birleştiren ve güneş ışığında bıçak gibi parlayan köprüleri, göğü inleten ve serüvenler peşinde koşan vapurları, raylarda, borularla çevrelenmiş dev çelik beygirler gibi koşmakta olan geniş göğüslü lokomotifleri ve rüzgarda bir bayrak gibi sallanan ve coşkulu bir topluluğun alkışını andıran pervanesiyle göklerde kayarcasına uçan uçakları yüceltmek istiyoruz.
hesabın var mı? giriş yap