şükela:  tümü | bugün
 • 1807 yeniçeri ayaklanmasında yeniçeriler tarafından öldürülen tophane ekmekçibaşısı harutyun amira noradunkyan'ın torunudur.

  1852'de istanbul'da doğdu. saint joseph lisesi'ni bitirdikten sonra paris'te hukuk ve siyaset bilimi okudu. öğrencilik yıllarında paris'teki osmanlı büyükelçiliği'nde çalıştıktan sonra bâbıâli'de divan kâtipliği yaptı ve dışişleri bakanlığı'na geçti.

  1877'deki osmanlı-rus savaşı sonrasında sınır komisyonlarında çalıştı.
  1881'de karadağ'a konsolosluk sekreteri olarak gönderildi.
  1883'ten hariciye nezareti hukuk müşavirliğine atandı. 29 yıl boyunca bu görevde kaldı. bu yıllar içerisinde dört ciltlik bir seri hâlinde yayımladığı osmanlı devleti'nin uluslararası anlaşmaları, araştırmacılar tarafından bugün de kullanılan bir başvuru kaynağıdır.
  ikinci meşrutiyet'in ilanından sonra aralık 1908'de meclis-i ayan (senato) üyeliğine atandı.
  ikinci meşrutiyet'in ilanından sonra nafıa ve ticaret nazırlığı'na (ağustos 1908-ağustos 1909) getirildi.
  22 temmuz 1912'de kurulan ahmet muhtar paşa hükümetinde (büyük kabine) hariciye nazırlığına getirildi. iki ay sonra çıkan balkan savaşı'nın diplomatik cephesini yönetti. 29 ekim 1912'de kurulan kâmil paşa hükümetinde de aynı görevde kaldı. 23 ocak 1913'te babıali baskını ile hükümetin devrilmesi üzerine görevden ayrıldı.
  1913'te kurulan ittihat ve terakki diktatörlüğü döneminde balkan savaşları'ndaki rolü nedeniyle eleştirilere maruz kalınca türkiye'den ayrılıp paris'e yerleşti.
  lozan görüşmeleri sırasında ermeni haklarını gündeme getiren "ermeni ulusal heyeti"nin liderlerindendi. lozan sonrasında siyaseti bırakarak 1936'da paris'teki ölümüne kadar ermeni hayırseverler birliği ile ermeni yardım fonu'nun fahri başkanlığını yaptı.

  noradunkyan efendi osmanlı devleti'nde bakanlık yapan 13'üncü ve hariciye nazırlığı (dışişleri bakanlığı) görevinde bulunan üçüncü ve son gayrımüslimdir. (önceki hariciye nazırları aleksandros karatodori paşa, 1878-79, ve sava paşa, 1879-80.)
  kaynak: (bkz: http://tr.wikipedia.org/wiki/gabriel_noradunkyan)
 • ermeni asıllı osmanlı diplomatıdır. 1852'de istanbul üsküdar'da doğmuş, 1936'da paris'te ölmüştür. bu osmanlı nazırı paris barış konferansına ermenilerin üyesi olarak katılmış ve osmanlı devleti'nden ermenilere pay kopartmak için çalışmıştır. aynı şekilde lozan barış konferansı görüşmeleri sırasında da ermeni haklarını savunan üyelerden biri olmuştur.
 • balkan harbi patlamadan hemen önce kendisine atfedilen meşhur bir söz vardır:

  -balkanlar'dan imanım kadar eminim.

  şevket süreyya aydemir, enver paşa, cilt ll, sf 284.
 • uzun süre 'millet-i sadıka' prensibi ile hareket ederek osmanlı devletine hizmet etmişse de; şartlar tamamen osmanlı aleyhine döndüğünde bağımsız bir ermenistan kurulmasının diplomatik temsilciliğini üstlenmiştir: 'gabriel efendi.'

  ismet paşa lozan'dan ankara'ya çektiği telgrafta kendisinden şöyle bahseder: "gabriel efendi geldi. ermeni muhacirler için yurt istedi. nasihat ettik. "