şükela:  tümü | bugün soru sor
 • islami açıdan konuyla ilgili reocities sitesinde bulunan bir yazı:

  ganimet / ganaim

  islam adına yapılan savaşlar ve gece baskınlarından elde edilen ganimetler, savaşa ya da gece baskınlarına katılanlar arasında paylaştırılırdı. zaten yapılan gece baskınlarının asıl amacıda ganimet toplamaktı. (bkz: seriyye) bu çatışmalardan birinde muhammed alınan ganimetleri paylaştırmayınca kendisine ganimetlerin ne olduğunu sorarlar. ganimeti paylaştırmak istemeyen muhammed'in imdadına, sana savaş ganimetlerini soruyorlar şeklinde başlayan enfal suresinin 1. ayeti yetişir.

  enfal / 1. sana savaş ganimetlerini soruyorlar. de ki: ganimetler allah ve peygamber'e aittir. o halde siz (gerçek) müminler iseniz allah'tan korkun, aranızı düzeltin, allah ve resûlüne itaat edin.

  burada sorulmayacak mıdır ki, allah ganimeti ne yapacaktır ?
  islamilerin, bu konuda yaklaşımları, alınan ganimetlerin islam yolunda kullanılacağı şeklindedir. yani, islamın yayılması için allah'ın alınan ganimetlere ihtiyacı vardır !

  istediği herkese fazlasıyla rızk veren allah, burada islamı yaymak için çaba veren müslümanlara yeterince rızk vermek yerine, onların savaşlardan, muhtemelen masum insanlardan elde edecekleri ganimetlerle nasiplenerek kuvvetlenmelerini daha uygun bulmuştur her nedense.
  ( diyanet vakfı mealinde, bu ayetin açıklaması, ganimetlerin allah'a ait olması demek, savaşta alınan mal ve mülkün islam devletine ait olması demektir. şeklindedir. diyanet'de herhalde allah'ın ganimete ihtiyacı olamayacağının farkındadır ki, ayette kullanılan açık ifadeleri es geçerek, böylesine bir saptırma ile olayı geçiştirme yolunu seçmiştir. bu arada, allah'a ait olan ganimetlerin, aslında islam devletine ait olduğu tezini ortaya atan diyanet, kuran'a göre kadınların da bir ganimet olduğu konusunu hatırlamalıdır. bakınız kadın ve ganimet bu durumda, bu tezi ortaya atanların, islam devletinde kadınların paylaşımı konusunda bir açıklama getirmeleri de gerekecektir. )

  tekrar konumuza dönecek olursak, muhammed daha sonra, ganimetin tamamına el koymanın pek mümkün olamayacağını anlamış olacak ki, bu pay beşte bire indirilmiştir.
  enfal / 4l. eğer allah'a ve hak ile bâtılın ayrıldığı gün, iki ordunun birbiri ile karşılaştığı gün (bedir savaşında) kulumuza indirdiğimize inanmışsanız, bilin ki, ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri allah'a, resulüne, onun akrabalarına yetimlere, yoksullara ve yolcuya aittir. allah her şeye hakkıyla kadirdir.

  10.000 kişi arasında dağıtılacak bir ganimetin beşte biri, 10.000 payda 2500 pay almak demektir ki, bu hiç te küçümsenecek bir rakam değildir. ayete göre hernekadar bu beşte bir pay, resul ve akrabalarından başka allah'ı, yetimleri, yoksulu ve yolcuyu da içeriyorsa da, bunlara verilecek pay gene resul'in insiyatifindedir.
  daha sonra aynı surenin 69. ayetine baktığımız zaman, herkes aldığı paydan memnun olmuş gibidir.
  enfal. 69. artık elde ettiğiniz ganimetten helâl ve temiz olarak yeyin. ve allah'tan korkun. şüphesiz ki allah bağışlayan, merhamet edendir.

  buraya kadarki ganimet dağılımı konusunda savaşta elde edilen ganimetlerin paylaşımı sözkonusudur. eğer ortada savaş yapılmadan, at koşturmadan elde edilen bir ganimet varsa, bu ganimet doğrudan allah'ın resulüne aittir, çünkü allah bu ganimeti resulüne vermiştir ve burada diğerlerinin bir hak iddia etmesi söz konusu değildir. haşr suresi 6. ayette bu konuya çözüm getirir.
  haşr / 6. allah'ın, onlardan (mallarından) peygamberine verdiği ganimetler için siz at ve deve koşturmuş değilsiniz. fakat allah, peygamberlerini dilediği kimselere karşı üstün kılar. allah her şeye kadirdir.
  bunun dışında geri kalanlar için verilecek bir pay yoktur. ancak, peygamberin gönlünden ne koparsa odur.
  haşr / 7. allah'ın, (fethedilen) ülkeler halkından peygamberine verdiği ganimetler, allah, peygamber, yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. böylece o mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir devlet olmaz. peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan da sakının. allah'tan korkun. çünkü allah'ın azabı çetindir.

  bütün bunlara ilaveten ganimetlerin gerisi artık ya gelecek seferlerde ya da cennettedir.
  fetih / 20. allah size, elde edeceğiniz birçok ganimet vâdetmiştir. (bu ganimetlerden) işte şunları hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir ki bu, müminlere bir işaret olsun ve sizi dosdoğru yola iletsin.
  21. henüz elde edemediğiniz başka ganimetler de vardır ki, onlar allah'ın bilgi ve kudreti dahilindedir. allah, her şeye kadirdir.
 • bir celtic folk grubu