şükela:  tümü | bugün
  • abdülkadir geylani'nin de ibn arabi'nin de aynı isimli risalesi bulunmaktadır.

    ibn arabi'nin gavsiyye risalesi'ne göre nâsut alemi ile melekut alemi arasındaki her tavır, her hal ve her durum şeriattir. melekut alemi ile ceberut alemi arasındaki her tavır, her hal ve her durum tarikattır. ceberut alemi ve lahut alemi arasındaki her tavır, her hal ve her durum hakikattir.

    muhammed nur ül arabi de bunun üzerine der ki; "tavr dimek sırr ı hal ve ilm i ilahi manasına gelir..." ulum u ilahiyye ve ilka i rabbaniye'nin 3 nevi olduğunu belirtir ve şeriat, tarikat ve hakikat olarak açıklar. tarikat sıfat aleminde, yani ceberut alemindedir. lahut ise zât alemidir.