şükela:  tümü | bugün
  • kult frp sisteminde acımadan adaleti getiren, sevecenlikten yoksun disiplini, göze göz dişe diş prensibine dayalı kuralları getiren archondur ... metodları yüzünden diğer birçok archonca sevilmez, sayılmaz ... kaybolmuş olan tanrıya fazlasıyla bağlıdır, onun gelişini dört gözle beklemektedir ...
  • (bkz: deborah)
  • "geburah, en az anlaşılmış sefirot’tur ve dolayısıyla, en önemlisidir. kabalist öğreti üzerine basa basa 10 sefirot’tan hepsinin de kutsal olduğunu söylemese, geburah’ı hayat ağacı’nın şer bir yanı olarak görmeye yeltenecek çok kişi vardır. (…) çıt kırıldım, aptalca iyilikçi felsefenin ötesinde eğitim görmüş olanlar geburah’ın kutsal kitap’ta bahsedilen düşman veya muhalif ile bir alakası olmadığını, onun sağ elindeki doğruluk kılıcıyla halkını korumak için savaş arabasında savaşa giden ve adaletin gerçekleştiğinden emin olan kral olduğunu bilir. tahtında oturan kral, barış zamanında halkına babalık yapan hesed kalplerimizin sahibi olabilir; fakat saygımızı isteyen savaş arabasıyla savaşa giden kral geburah’tır. (…) geburah yanlış anlaşılmaktadır. geburah faktörüne dair bu kavrayış eksikliği, modern hayatta karşı karşıya kaldığımız birçok zorluğun sebebidir. (…) geburah, sertlik sütunu’nun ortasındadır; dolayısıyla kuvvetin katabolik, parçalara ayırıcı yanını temsil eder. katabolizmin metabolizmanın veya hayat sürecinin bir parçası olduğunu ve kuvvetin faaliyetle serbest bırakılmasıyla ilişkili olduğunu hatırlayalım. iyinin yapan ve inşa eden olduğu, kötünün ise yıkan ve parçalara ayıran olduğu söylenir. bu ilkeye göre kanseri ve örneğin bir mikrop öldürücü ilacı sınıflandırmaya kalktığımızda, söz konusu felsefenin ne kadar yanlış olduğunu hemen görürüz. oysa, gizem okulları’nın daha derin ve felsefi öğretilerinde, kendi başına iyi ve kötü diye bir şey olmadığı, onların şartlara bağlı oldukları öğretilir. kötü, yani şer, yanlış zamanda veya yanlış yerdeki kuvvettir; ya vakti geçmiş, ya da zamanından önce gelen –dolayısıyla uygulama değeri olmayan- bir kuvvettir. yanlış yerde de olabilir, ocakta değil de, çatıda yanan bir köz parçası gibi. oranı da yanlış olabilir. tıpkı bizi aptallaştıran ve aşırı duygusallaştıran sevgi, ya da yıkıcı ve zalim yapan sevgi noksanlığı gibi. (…) yıkıcı geburah, korkunun ve şiddetin efendisi ağaç’ın dengesi için sevginin efendisi (veya beyi) hesed ve güzelliğin hanımı netzah kadar gereklidir. geburah semavi cerrah’tır; o parıldayan zırhı içindeki şövalye, ejderhanın katilidir. korku içindeki bakireye kuvvetiyle yardım eden damat olarak olabildiğince güzeldir; kuşkusuz kendisine azıcık daha sevecen davranılmasını bekleyen ejderhaya o kadar güzel görünmez. (…) kötücül satürn ile mars’ın ve aldatıcı yesod’un öğrettikleri, ruhun tekamülü ve dengeli gelişimi için en az tifaret’e tayin edilen çarmıh gizemleri kadar gereklidir. gerçekte hata hıristiyan tek taraflılıktadır ve bu, hem ulusal hem özel hayatlarımızdaki birçok hastalıklı ve çürük şeyin sorumlusudur. (…) sağlıktayken hastalığa neden olan kısıtlı beslenmenin, hastalıkta sağlığa neden olduğunu unutmayalım. bir güç fazlasını telafi etmek için gerekli nitelikleri asla kendi başına amaç haline getirip, kurtuluş araçları mertebesine yükseltmemeliyiz. çok fazla hayırda bulunmak bir aptalın işi, fazla sabır bir korkağın işaretidir. ihtiyacımız olan, etrafımızda sağlık, mutluluk ve huzuru yaratan adil ve bilge denge ile, bu denge için bazı şeylerden feragat etmenin gerekli olduğunu fark etmektir. ruhsal dünya söz konusu olduğunda mutlaka ya yardan, ya serden vazgeçmek zorundasınızdır. (…) geburah gizem okulları’nın kurban rahibidir. buradaki kurban etme veya feragat etme, sizi kendi rakibi gibi gören ve acınızla gururlanan kıskanç bir tanrı için bir şeyden vazgeçmek anlamına gelmez. o daha büyük bir iyilik yeğleyerek, daha küçük bir iyilikten bilerek ve farkında olarak vazgeçmektir. bir kazanda yanan kömür buhar gücünün tanrısına kurban edilir. burada kurban etme gerçekte kuvvetin dönüşümüdür. kömürdeki gizil enerji kazanın sunağına kurban edilir ve uygun bir mekanizma yoluyla buharın dinamik enerjisine dönüştürülür. (…) bütün feragat eylemlerini ruhsal enerjiye çeviren bir kozmik ve psikolojik mekanizma mevcuttur. bu ruhsal enerji başka mekanizmalar aracılığıyla form planlarında, başlangıçtaki halinden çok farklı bir şekilde tezahür edebilir. örneğin, bir erkek duygularını kariyerine feda edebilirken, bir kadın kariyerini duygularına feda edebilir. eğer kurban etme temiz bir şekilde yapılırsa, ayak sürçülmezse, seçilen kanala devasa bir psişik enerji akar. fakat şiddeti daha az olan arzu, sunağa özgür iradenin bir sunusu olarak yatırılmamış, yalnızca ortaya çıkması engellenmiş ve bastırılmışsa, kişi her iki dünyayı da yaşayamayan zavallı bir kurbandır. işte burada kurbanı, o ilk çocuğumuz olsa bile, elimizden alan, hızlı, temiz ve merhamet dolu bir vuruşla tanrı’ya sunan rahibe, geburah’a ihtiyacımız var. çünkü mikrokozmosta, yani insanın ruhunda, geburah, kendine acımanın engellerinden bizi kurtaran cesaret ve kararlılıktır. (…) bu nevroz ve aşırı duygusallık çağında geburah’ın savaşçı erdemlerine nasıl da ihtiyacımız var. bu ilahi cerrah’ın temiz bir şekilde kesmesine izin verilse açıkta kalıp iltihap kapan yaralara benzeyen ölümcül uzlaşmalar ve kararsızlıklardan kaynaklanan buhranların kim bilir kaçından kurtulurduk. (…) tutuşmaya çalışan bir közün üstüne su dökmek ne kadar kötüyse, maşayla şöyle bir karıştırmak gerekirken, onu kendi haline bırakmak da o kadar kötüdür. (…) diş ve tırnaklarıyla ile kanlı doğa geburah’ın elbisesini giyer, oysa gelişiminin geburah aşamasındaki her şeyin yıkıcılığını ve sınırlandırılmamış kuvvetini dönüştüren merhamet’tir; hesed’in güçleri dengeleyen medeniyetidir. fakat unutmamalıyız ki nasıl bir bina kendi temeline dayanırsa, medeniyette doğaya dayanır. (…) nerede artık faydalı olmadığı halde yaşamaya devam eden bir şey varsa, orada geburah’ın budama bıçağı marifetini göstermek zorundadır. (…) aşırı hassasiyetlerin egemen olduğu çağımızda intikam için değil, tedavi için kullanılmadır. (…) hayata bakarsak, can alıcı ilkenin istikrar değil, ritim olduğunu görürüz. tezahür eden varoluşun ulaştığı istikrar, iki karşıt kuvvet arasında dengeyi bulan, bisiklet süren bir insanın istikrarıdır; sola veya sağa düşebilir ve dengesini hızı sayesinde korur. (…) hıristiyanlığın büyük zayıflığı ritmi ihlal etmesinden kaynaklanır. vishnu’yu şiva ile dengelemek yerine tanrı’yı iblis’le dengeler. düalizmi dengeleyici değil, uzlaşmazdır. dolayısıyla, dengenin bulunduğu işlevsel bir üçüncü yaratamaz. tanrı’sı dün neyse bugün odur ve gelecekte de aynı kalacaktır; özel bir yaratıcı eylemde bulunmuş ve defne yapraklarından tacı içinde dinlenmektedir. bütün insan deneyimi, bütün insan bilgisi böyle bir mevhumun doğruluğuna aykırı düşmektedir. hıristiyan kavram dinamik değil, statik olduğu için, iyi olan bir şeyin aksinin her zaman kötü olmayacağını göremiyor. mekanda denge, zamanda ritim ilkesinden yoksun olduğu için denge ilkesinin farkında değildir. bunun bir sonucu olarak hıristiyan ideal için çoğu zaman parça bütünden büyüktür. yumuşaklık, merhamet, saflık ve sevgi hıristiyan karakterin idealleri haline getirilmiştir. nietzsche’nin isabetle işaret ettiği gibi bunlar köle erdemleridir. (…) hıristiyanlığın bize dinamik erdemler hakkında söyleyeceği bir şeyi yoktur. (…) yanlışı doğrudan kendine duydukları saygı dışında ayırabilecekleri bir teraziye sahip değillerdir. sonuç yalnızca tek taraflı bir ideale bağlanmış, ideallerini ve onurunu birbirinden ayrı yerlerde tutmaya çalışan komik bir medeniyet görüntüsüdür. (…) tıpkı merhameti dengelemek için adaletin şiddetine ihtiyaç duyuşumuz gibi, gedulah idealizmini dengelemek için geburah realizmine ihtiyacımız var. (…) nafakasını geburah güçleri olmadan çıkarmaya çalışanlara bağlı olanlar sevginin hayatın her sorununu çözmediğini bilirler. zırhlı savaşçıyı, bize “bütün zayıflıklarınız ve ağır yüklerinizle bana gelin” diyen ilahi aşk ile sevmeyi ve ona güvenmeyi öğrenmeliyiz. (…) boyun eğmeyi öğrenip katılık deneyimlerinin değerini fark ettiğimizde geburah inisiyasyonlarının ilkini almış oluruz. hayatımızı tekrar bulmak için kaybetmeyi öğrendiğimiz de ikinci inisiyasyonu alırız. çözümsüzlükten korkmayan bir cesaret türü vardır. bu cesaret ruhsal ilkelerin yok edilemez olduklarını ve arketipler var oldukça her şeyin yeniden inşa edilebileceğini bilir. geburah yalnızca geçici olan için yıkıcıdır, o ebedi olanın hizmetkarıdır. çünkü geburah’ın asidiyle kalıcı olmayan her şey yenip bitirildiğinde, ebedi ve bedensiz gerçekler bütün ihtişamlarıyla parıldayarak öne çıkar ve bütün çizgiler görünür hale gelir. (…) eğer dürüstsek, geburah sahip olabileceğimiz en iyi dosttur. samimiyet kendi eylemlerinden korkmaya ihtiyaç duymaz, gerçekten de başka insanların riyakarlığına karşı sahip olabileceğimiz en iyi güç geburah kuvvetidir; çünkü o kişilerin ve bakış açılarının maskesini düşürmeye birebirdir. (…) sefer yetzirah’ta beşinci yol için kökten akıl’dır, birlik’i temsil eder, denmektedir. birlik keter’in isimlerinden biridir, dolayısıyla geburah’ın daha aşağıda bir keter’e benzediğini söyleyebiliriz. geburah yüksek ölçüde dinamik bir sefira’dır ve form alemine taşan ve onu hareketlendiren enerjisi, bütün tezahürün temeli olan keter’den taşan kuvvete benzer. (…) her ne kadar “küstaha küstahım” dese de, o hiçbir zaman büyük orduların tarafını tutan bir tanrı değildir. savaşan ikiz kuvvet olan çift başlı klifot’un, thaumiel’in iki başını alıp birbirine vurur ve “her iki evinde de veba var! tanrı’nın barışını koru yoksa halin kötü olur,” der. bir ruh yalnızca deneyim yoluyla öğreneceği bir gelişme aşamasındaysa, geburah bela arayanın aradığını bulmasını sağlar. geburah kalın kafanın yüce inisiyatörü’dür."
  • yaşam ağacındaki en az anlaşılan sefirah muhtemelen geburah’tır ve genellikle istikrarlı bir yıkımda ki şeytani bir güç ile sembolize edilir. oysa geburah, hesed ile olan kaçınılmaz dengeyi göstermektedir. geburah, binah’ın altındadır ve binah’ın chokmah’ı sınırlandırdığı gibi chesed’i sınırlandırır veya kendisine bağlar. ve bu sınırlandırma kötü ve şeytani bir yıkım değil bir amaca hizmet eder. geburah eski aşırı alışkanlıkları değiştirir, fazla ve aşırı bolluğu kısar. agresif pervasızlığından mars’ın sorumlu olduğu ayrıca satürn’ün binah üzerindeki etkisi gibi bir etkininde görüldüğü geburah, hesed’in yarattığı duruma karşı bu durumun tartılması, zamanının gözden geçirilmesi, ve nasıl sürdürülebileceğinin veya biteceğinin anlaşılması için bir uyarı olabilir. bu durum belkide mükemmel yola giden gerekli acılı bir süreçtir. muhalefet, çekişme, mücadele, savaş, elindeki şeye veya ortaya çıkmış duruma engel, çok yüksek bir başarı veya başarısızlık. tüm bunlar geburah’ın nasıl sınırlandırdığı ile ortaya çıkar.