şükela:  tümü | bugün
 • ne mutlu türküm diyene!
 • "ey türk gençliği!

  birinci vazifen, türk istiklâlini, türk cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

  mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. bu temel senin en kıymetli hazinendir. istikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. istiklâl ve cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

  ey türk istikbalinin evladı! işte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, türk istiklâl ve cumhuriyeti'ni kurtarmaktır! muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!"
 • "yurtta sulh , cihanda sulh" öyle bir sozdür ki o kadar olur ancak
 • “ne mutlu türküm diyene!”

  atatürk
 • “umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim.”
 • cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir.
 • türk genci, devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir.

  (bkz: bursa nutku)
 • “eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin.”
 • "geldikleri gibi giderler." beklemedeyiz.
 • "arkadaşlar! birbirimize daima gerçeği söyleyeceğiz. felâket ve mutluluk getirsin, iyi ve kötü olsun, daima gerçekten ayrılmayacağız. arkadaşlar, gerçek kolaylıkla anlaşılır bir şeydir. fakat gerçek diye gerçek olmayandan söz edenler vardır. çok rica ederim, o gibi aldatanlara inanmayınız. "
  (izmir - 11 ekim 1925 )