şükela:  tümü | bugün
 • tek kelimeyle bizi, sizin mülkiyetinizi yok etme niyetimizden dolayı kınıyorsunuz. kesinlikle öyle; niyetimiz tam olarak budur.
 • "özgürlük ve zorunluluk ilişkisini doğru olarak ilk düşünen hegel oldu. ona göre özgürlük zorunluluğun kavranmasıdır. 'zorunluluk ancak kavranılmadığı ölçüde kördür.' ...öyleyse özgürlük, kendimiz ve dış doğa üzerinde, doğal zorunlulukların bilgisi üzerine kurulu egemenliğe dayanır; böylece o, zorunlu olarak, tarihsel gelişmenin bir ürünüdür. hayvanlar dünyasından ilk ayrılan insanlar, her özsel noktada hayvanlar kadar az özgürdüler, ama uygarlığın her ilerlemesi özgürlüğe doğru atılmış bir adımdı."

  (bkz: anti duhring)
 • "ne mutlu o yoksullara ki öteki dünya onlarındır; ama er geç bu dünya da onların olacaktır."
 • ''siyasal iktidar denen şey, bir sınıfın başka bir sınıfı ezmekte kullandığı örgütlü güçten başka bir şey değildir.''
 • geceye bıraktığınız şiirleri, şarkıları anlıyorum da lütfen romansınıza engels gibi, marx gibi kuramcıları, filozofları alet etmeyin.

  yani adamların da bir karizması var ama diğğğ mi?!
 • henüz gece olmasa da,

  "o (burjuvazi) kendi öz davranışlarının bu sonucunu hiç bir zaman istemedi; tersine, bu sonuç, onun iradesine, onun niyetine karşı kendini karşı konulmaz bir güç ile zorla kabul ettirdi; kendi öz üretim güçleri onun yönetimine boyun eğemeyecek kadar güçlü bir duruma gelmişlerdir, ve doğal bir zorunluluk etkisi altındaymış gibi, bütün burjuva toplumu ya yıkıma, ya da devrime doğru götürürler."