şükela:  tümü | bugün
 • evet hukukçular buyrun. bırakın gitsin.
 • sayın derdini sevdiğim amacın nedir

  edit: aklıma miroğlu kanunları geldi onlarda sayılıyor mu (:swf)

  1- sizin alem dediğiniz şu bitirim dünyasının raconlarını şu andan itibaren kaldırıyorum. ayrıca racon kelimesinin telaffuz edilmesini dahi yasaklıyorum. dalga geçmek için bile olsa, bu kelimeyi ağzınıza almayacaksınız.
 • affeden tarafin dava hakkı yoktur.
 • fıkralar da dahil mi? keza hayat şaka gibi.
 • türkiye cumhuriyeti anayasası madde 17:
  herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında kişinin vücut bütünlüğüne dokunulamaz; rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.
 • nişanlanma evlilik vaadi ile olur.
 • tmk 118: nişanlanma, evlenme vadiyle olur.
 • ames iudicio, non amore iudices...
 • madde 4. – anayasanın 1 inci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
 • hammurabi kanunlarının 5. maddesi:

  eğer bir yargıç bir davaya bakar ve bir karara varırsa verdiği hükmü yazılı olarak takdim eder; daha sonra verdiği kararda bir hata ortaya çıkarsa ve bu kendi hatasından kaynaklanırsa o zaman davada onun tarafından kararlaştırılan para cezasının on iki katını öder ve halka ilan edilerek yargıçlık makamından el çektirilir ve bir daha asla yargıçlık icra etmek için oraya oturamaz.

  article 5 of code of hammurabi:

  if a judge try a case, reach a decision, and present his judgment in writing; if later error shall appear in his decision, and it be through his own fault, then he shall pay twelve times the fine set by him in the case, and he shall be publicly removed from the judge's bench, and never again shall he sit there to render judgement.