şükela:  tümü | bugün sorunsallar (2)
 • "vadeli çeklerde" (bkz: çek kanunu geçici madde 3/5) çekin üzerindeki düzenleme tarihi gelmeden ihtiyati haciz istenmesi mümkündür. burada iik m.257/2 ve 3 (3. fıkra tamamlayıcı merasim bakımından önemli) kıyasen uygulanır.

  "...muacceliyet şartı gerçekleşmemiş çeklerle ilgili borçlunun taahhütlerinden kurtulmak maksadıyla mallarını gizlemeye, kaçırmaya veya kendisinin kaçmaya yönelik hileli işlemlerde bulunduğu konusunda dosyaya alacaklı tarafından sunulan gazete haberleri ve diğer deliller gözetilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir."

  yargıtay 11. hukuk dairesi
  esas:2015/236
  karar:2015/1014
 • avukat, vekil olarak yer aldığı boşanma dosyasında tanık sıfatıyla dinlenebilir.

  yargıtay hukuk genel kurul kararı ( 2017/2-2209 e. 2020/ 475 k. )
 • kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez.
 • eşe söylenen “seni sevmiyorum” cümlesi duygusal şiddet niteliğindedir.

  yargıtay 2. hd
  2014/9423e
  2014/20736k
 • hukuk kitaplarında yazmaz ama ilahi adalette zaman aşımı yoktur.
 • nafaka yükümlülüğü doğmadan yapılan ödemeler nafakadan mahsup edilemez
 • avukatınızla karakolda konuşmak isterseniz. polisler size kimsenin duymayacağı yer temin etmek zorunda.

  şekil a
 • şüpheden sanık yararlanır .
 • def-i mefâsid celb-i menâfi'den evlâdır.

  (bkz: mecelle)
 • eşe sık sık eski sevgiliden bahsedilmesi ve “eski sevgilimle evlenseydim daha mutlu olurdum” denilmesi boşanma sebebidir.

  (2 hd e. 2016/10455, k.2018/1521)