şükela:  tümü | bugün soru sor
 • gecici vergi beyannameleriucer aylik donemler itibariyle ve donem sonundan itibaren 45 gun icersinde verilir ve tahakkuk eden vergi odenir.
 • pesin vergi de denir. normalde cari yili izleyen senenin mart sonunda beyanname vererek , senede 1 defa odenmesi gereken kurumlar vergisinin 3'er aylik dort parcaya bolunerek tahsil edilmesidir.

  devletin giderlerinin tum seneye yayilmasi, gelirlerinin ise nisan ayina yigilmis olmasinin onune gecilmesi ve gelir -gider dengesinde duzgun bir nakit akiminin saglaniyor olmasi gibi gozukse de durum aslinda bu sadece bir illizyondur. zira devlet gelirlerinin %70'ini yakini dolayli vergilerden olusmaktadir
 • eğer sözkonusu döneme ait geçici verginiz çıkmadı ise, iki kalem damga vergisi ile yine de 17 ytl ödemek zorunda olunan vergi. vergi kodu 0032'dir.
 • bir de çeşitli tüketim malları veya hizmetler için salınan ve aslında belirli bir dönem alınması öngörülen geçici vergiler vardır. herne hikmetse bu vergiler hayatımızda geçici olmaz her daim kalırlar. bu durumda "geçici" kelimesinin vurgusunun zamana yönelik olarak değil, verginin iliştiği - yönlendiği vücud parçasına yönelik olarak algılanması gereklidir.
 • vergileme tekniği açısından isim seçilirken halkın kafasında "yeni vergi" imajı yaratılmaması için "geçici" ismini almış vergidir. çıktığı zamanlarda , memleketin ekonomik durumu yüzünden kısa süreli düşünülerek konulduğu yalanı sunulmuştu. tabi ki asla geçmedi ve geçmeyecek geçici verdi..
 • yakın zamanda kalkacak olan bir vergi türüdür.
 • her ne kadar adı vergi olsa da teorik açında bir tür faizsiz iç borçlanma çeşidine daha çok benzemektedir. zira bir yıl sonunda eğer mükellefin vergisi az miktarda ise artan miktar hiçbir faiz söz konusu olmaksızın iade edilmektedir.
 • ben teknik terimlerden fazla anlamam.benim için depremden sonra cep telefonlarından alınan vergidir adı geçici olsa da ne vergiymiş hala ödüyoruz arkadaş.
 • mükellefe muhasebeci olarak bu verginin tahakkuk fişini vermek; suratının ortasına iki yumruk atıp ana avrat küfretmekten daha az koyar. kişisel olarak tahakk fişinin öğleden sonra verilmesini tavsiye ediyorum. böylece mükellefin o günü mutlu geçirme süresi artar.

  şahsi fantezim ise; yüksek tutarlı bir geçici vergi tahakkuk fişini ödenmesi gereken günün mesai bitimine 5 dakika kala verdikten ve "bugün ödenmesi gerekiyor" dedikten sonra muhasebe ücretini talep etmektir. neler olacağını şimdiden merak ediyorum. içim içime sığmıyor.
 • gerçek usulde vergilendirilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben üçer aylık kazançları üzerinden hesaplanarak ödenen bir peşin vergi uygulamasıdır

  geçici vergi tutarı içinde bulunulan yılda verilen yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi' nin ticari ve mesleki kazanca isabet eden kısmının % 50'sidir. bakanlar kurulu bu oranı % 100'e kadar arttırmaya veya % 25'e kadar indirmeye yetkili kılınmıştır. 1995 yılında geçici vergi oranı gelir vergisi mükellefleri için % 50 ve kurumlar vergisi mükellefleri için % 70 olarak tespit edilmiştir. geçici vergi, gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilir ve yıllık gelir vergisi ile birlikte tarh ve tahakkuk ettirilir. geçici verginin ilk taksidi yıllık beyannamenin verildiği mart ayında, diğer taksitleri ise her ayın 20'inci günü akşamına kadar olmak üzere 12 eşit taksitle ödenir. kurumlar vergisi mükellefleri için ise ilk taksit, beyannamenin verildiği nisan ayında ödenir ve diğer taksitler ise her ayın yirminci günü akşamına kadar olmak üzere 12 eşit taksitte ödenir.

  kurumlar da dahil olmak üzere, mükellefler dilerlerse, ilgili hesap döneminde üçer aylık bilanço ve gelir tablosuna göre hesaplanan kazançlarının % 25'ini geçici vergi olarak öderler. bu usulde hesaplanan geçici vergi üçer aylık dönemleri takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir. bu usulü seçen mükellefler hakkında ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz. bu usulü seçen mükellefler iki yıl geçmeden bu usulden dönemezler.

  yapılan vergi denetimi sonucunda, geçmiş dönemlere ait geçici verginin eksik beyan edildiğinin tespiti halinde, eksik beyan edilen bu kısım için re' sen veya ikmalen geçici vergi tarh edilir. ancak, yıllık beyanname verme süresi geçtikten sonra geçici verginin aslı aranmaz, bu vergiye gecikme faizi ve ceza uygulanır.

  bir önceki takvim yılında tahakkuk eden geçici vergi yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi'nden mahsup edilir. mahsup edilemeyen tutar, içinde bulunulan yıla ilişkin olarak ödenecek geçici vergiye, artan kısmı ise diğer vergi borçlarına mahsup edilir. bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarı, mükellefin o yıl sonuna kadar yazılı olarak talep etmesi halinde kendisine ret ve iade edilir.

  mükellef, işini bırakması halinde, işini bıraktığı ayı takip eden aylara ilişkin vergi taksitlerini ödemez. hesaplanmış olan yıllık geçici vergi tutarı ile işin bırakıldığı aya kadar (bu ay dahil) olan tutarı arasındaki fark, vergi dairesince terkin edilir