şükela:  tümü | bugün
  • profesör recep senturk önderliğinde kurulan ibn haldun üniversitesinin mottosu. teorik altyapısını incelemekten ziyade hocanın konuşmalarindan bir parça paylaşalım.

    modernleşme, protestanlaşma ve selefilik sempozyumu - prof.dr. recep şentürk

    "eğer bana sorarsanız “islam bir metin midir, yoksa medeniyet midir?” benim cevabım medeniyet olacaktır. dini bir metine indirgemeye çalışan insanlar argüman olarak diyorlar ki: “bizim geri kalmamızın sebebi kuran’dan uzaklaşmamızdır.” bu doğru değil tabi. batılılar güçlendiler, kuran’a sarıldıkları için mi güçlendiler? bu tür bir idealist bakış bir medeniyetin geri kalışını açıklayamaz. islam, açık medeniyet’tir. gelişime açıktır ve sürekli kendini yenilemektedir. usul-ü fıkıh’ta bu değişim süreci sistemli bir şekilde ifade edilmiştir.

    modernizm ve selefilik ise usülsüz metinciliktir. benim kanaatimce bu islam medeniyetini tasfiye çağrısıdır. bu hareket; kurumları, devlet anlayışını, mezhepleri, tasavvufu, kelamı, sanatlarımızı, mimarimizi tasfiye edelim demektir. mesela tasavvuf 2 ülkede yasaktır: türkiye ve suudi arabistan. türkiye’de gericilik diye yasaklanmışken, suudi arabistan’da bidat diye yasaktır. bir ülke modernleşme diğeri ise selefileşme yönünde giderken; ikisi de aynı hareketleri, farklı açıklamalarla yapmaktadır. burada önemli olan nokta bu süreci usülsüz veya alternatif bir usülle gerçekleştirmeleridir. peki bu insanlar pratikte ne sonuç üretiyorlar? islam medeniyetini tasfiye etmeye katkıda bulunuyor, islam medeniyetinin ortak zeminini yok ediyorlar. (ümmeti muhammed hükümlerde değil, usülde ittifak eder.)

    islam dini bir medeniyettir, metine indirgenemez. gerçek selefilik’se islam’ı bir medeniyet olarak algılayıp, onun ihyası için çalışmaktır. ihya ve tecdid ise yalnız ilim ve gelenekçi yenilikçilik yönetemiyle gerçekleşebilir."