şükela:  tümü | bugün
 • gelenek haline gelmiş, belirli aralıklarla tekrarlanan. birincisi düzenlenen bi organizasyonun adının başına "geleneksel" koyup espri yapmak gelenekselleşmiştir mesela.
 • (bkz: geleneksellik)
 • (bkz: halkbilim)
  (bkz: folklor)
 • (bkz: ananevi)
 • (bkz: konvansiyonel)
 • geleneksel, uzun zamandan beri sure gelen anlamına gelir burada onemli olan bu kelimeyi kullanan kişinin gerçekçi olması gerektiğidir. mesela bir fenerbahce lisesi geleneksel pilav günü vardır ki ilk kez yapıldığında bile bunu kullanma cürretini göstermiş aymaz isnancıkların ürünü olan pankartları bir ay civarı bir süre asılı kalmıştır...
 • çoğun, çağdaşlığın (modernizmin) karşıtını tespit etmek üzere başvurulan, ve fakat modernizm ile koşut icat olunan kavram.

  tek bir örnek verelim. nedir geleneksel iş, faaliyet? kişi yahut zümre yahut kurumların, eskiden beridir sürdüregeldiği edimdir, değil mi? hayır.

  eğer afrika'da dün bir kadın tarlasını çapalamakta idiyse bu edimi "geleneksel" değildir. bu kadından bin sene evvel bu kadının atası olan başka bir kadının da tarlasını aynı biçim ve yöntemle tarlasını çapalaması ile bu kadının tarlasını dün çapalamasının arasında çok ciddi bir fark vardır. o çapalamanın bağlamı değişmiştir. o tarla artık çapalayan kişinin mensubu olduğu topluluğun ortak mülkiyetinde değildir. tarlayı çapalayan kadının ürünü bin sene evvel tarlayı o şekilde çapalamış olan kadının ürününden farklıdır. tarlasını çapalayan kadının üretim unsurlarıyla kurduğu ilişki artık başka bir ilişkidir. tarlayı çapalamak, o kadın için, artık, "geleneksel" bir edim değil; modern bir edimdir.

  örnekler çoğaltılabilir.
 • modernizmden bir önce sürülmüş tarladır. bu anlamda örnekler çoğaltılabilse de hepsi aynı kapıya çıkacaktır. her yeni sürümde modernizm geleneksel kılınacaktır.
 • modernitenin ürettiği bir kavramdır. modernite, modern olmayan kendinden önceki dönemi ve o döneme ait kural ve yapıları geleneksel olarak adlandırmıştır. geleneksel bu anlamda modern olmayanı, çağdışı olanı, eskiyi simgeler dolayısıyla aşılmalıdır. tu kaka bir kavramdır yani geleneksel.

  halbuse bugün modern olanın kendisi artık geleneksel olmuştur. örneğin tek eşlilik, çok eşlilik meselesini ele alalım. moden olan tek eşliliği savunur, bu yüzden modern medeni kanunlar tek eşliliğe göre düzenlenmiştir. türkiye'nin 1926'da aldığı medeni kanun da böyledir. çok eşliliğe izin vermez, imam nikahını yasaklar.

  geçenlerde charlie sheen'le ilgili bir haber çıkmıştı, malum, adam aynı evde iki kadınla yaşıyormuş. eşlerinden birisi bu durumu, çok veciz bir şekilde ifade etti. "biz geleneksel evliliğe, yani tek eşliliğe karşıyız" diyordu. bu cümlede de belirtildiği üzere daha önce modern olan, artık geleneksel olmuştur. dolayısıyla modernite kendisinin tu kaka etmek için ürettiği kavramın akıbetine ve gazabına uğramıştır.