şükela:  tümü | bugün
  • icra hukukuna ilişkin bir kavramdır. kıymetli icra hukukçuları* tarafından bu süreç çok güzel şekilde özetlenmiştir :

    "genel haciz yolu, alacaklının bir takip talebi ile başlar. bu takip talebini alan icra dairesi, borçluya bir ödeme emri gönderir. borçlu, bu ödeme emrine itiraz etmez veya eder de itirazı hükümden düşürülürse (itiraz mahkemece iptal edilir veya icra mahkemesince kaldırılırsa) ödeme emri kesinleşir. bunun üzerine, icra dairesi, alacaklının talebi üzerine, borçlunun borcunu ödemeye yetecek kadar malını haczeder. bu mallar, alacaklının talebi üzerine icra dairesi tarafından satılır; elde edilen para ile alacaklının alacağı ödenir."

    edit : imla