şükela:  tümü | bugün soru sor
 • bur kurumun, dernegin yada organizasyonun asil uyelerinin katilimi ile olusturulan en yuksek karar yetkisine sahip toplantilara verilen addir. bu toplantilarin yonetimi genel kurul uyeleri tarafindan secilen divan kurulu tarafindan yonlendirilir. divan kurulu'nda bir baskan'in bulunmasi sarttir, divani tamamlamak uzere baskan yardimcilari ve sekreterler secilebilir.

  ozellikle kurumun surdurebilirligini saglama ve olculebilirligini ortaya koyma amacinda oldukca onemli yer tutan genel kurullar gerektiginde devlet temsilcileri tarafindan izlenebilir.
 • parasi olmadigi sanilan $irketin gayet guzel bir kokteyl hazirladigi toplanti.
 • çoğu zaman genel kurul toplantısı yerine kullanılan sıfat tamlaması.
 • anonim şirket pay sahiplerinden oluşan(izinsiz başka kimse olamaz, bir tek bakanlık komiseri, bir de yönetim kurulu üyesinin bulunması zorunludur), şirketin en üst organı olan kurul.

  olağan veya olağanüstü toplanabilir. aralarındaki fark olağan toplantının yapılış zamanı ve gündeminin kanunda bulunmasıdır.
  olağan genel kurul, her hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve en az yılda 1 kez toplanır. yapılmazsa müeyyidesi yoktur ama sorumluluk doğar.

  gündeme bağlılık ilkesi başlıca esastır. kurulda görüşülecekler ortaklarca evvelden bilinmek zorundadır. gündem öceden belirlenir ve gündem dışı konular müzakere edilemez.

  olağan gündem:
  - yönetim kurulu ve denetçi raporlarının okunup oylanması.
  - bilanço, kar-zarar hesabı ve şirket kazancının dağıtılması konuları ortaya dökülür ve husustaki tekliflerin tasdik, tadil ve reddi oylanır.
  - yk üyeleriyle, denetçilerin aidat ve ücretlerinin tesbiti
  - görev süresi biten yk üyeleri ve denetçilerin tekrar seçimi veya tadili.

  yukarıdaki kanuni gündem maddelerinin yanında bakanlık yönetmeliği ile iki konu daha eklenmiştir.
  -yk üyeleri ve denetçilerin ibra edilip edilmeyeceğinin
  -yk üyelerinde eksiklik meydana gelme halinde yk kendi atama yapmışsa bu atamanın
  karara bağlanması gerekir.
  başka ek şeylerin de konulması mümkündür. gündemi yk hazırlar.
  gündem dışı bir konu müzakere edilemez, karara bağlanamaz. gündemde seçime veya azile ilişkin birşey bulunamaz, zira yk kendi kendini azletmez.

  olağanüstü genel kurul toplantısı ise belli bir periyoda bağlı olmaksızın gereklilik üzerine gerçekleştirilecektir. gündemde belirlilik olması mümkün değildir, zira olağanüstüdür zaten. olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi yk'ya aittir ve bu esnada günü ve gündemi belirler. zorunlu ve acil sebepler halinde denetçiler de çağırabilirler. her halükarda esas sermayenin en az 1/10'unu temsil eden azınlık pay sahipleri tarafından da çağrılabilir. bu talebi azınlık yk ve denetim kuruluna yapar ve buna rağmen çağrı gerçekleşmezse azınlık payını teminat olarak sunarak mahkemeye gidebilir. tasfiye haline giren şirketlerde tasfiye memurunun da çağırma yetkisi mevcuttur.

  çağırırken yapılması gereken, pay sahiplerine iadeli-taahhütlü mektupla toplantının bildirimi, ve sicil gazetesine ilandır.
 • benim gibi evrak takibinden zerre hazzetmeyen bünyeler için ömür törpüsü işlemler bütünüdür. gündem, toplantı tutanağı gibi ilgili evrak üzerinde paragraflar arası boşluk bırakılıp bırakılmayacağından tutun da cümlenin devrik mi düz mü olacağına kadar karışan hükümet komiserleri ve sicil memurlarına laf anlatmaya çalışmak da cabasıdır. şirket denetçisi yerine "şirket deneticisi" yazmak gerektiğinde ısrar eden komisere kibar davranmaya devam edebilmek de yine işin gereğidir.
 • 6102 sayılı yeni türk ticaret kanunu uyarınca limited şirketler için, 6762 sayılı türk ticaret kanunu'nda öngörülen "ortaklar kurulu" organının yerine getirilmiş organ. kısacası; artık yalnızca anonim şirketlerin değil; limited şirketlerin de genel kurulları var.
 • mart ayı sonuna kadar yapılması zorunlu kılınan uygulama.

  şimdi sen limited şirket olarak kurumlar vergisi beyanını nisan ayında veriyorsun. fakat genel kurulu mart sonuna kadar yapmak zorundasın. bu ne perhiz bu ne lahana çorbasıdır. daha geçen yıla ilişkin kurum kazancı beyan etmemişken, genel kurul seni bir şekilde ibra ediyor.

  (bkz: sadece türkiye'de yaşanabilen olaylar)