şükela:  tümü | bugün
 • makro moleküllerin termodinamik açıdan açıklayan bir fonksiyon. makromolekülün hesaplanan-görünen entropisi hakkında bilgi verir. *
 • delta g = delta h - t delta s
 • leroy jethro gibbs reyizin zilyon kilometre öteden attığını vurmasını sağlayan enerji*.
 • du=tds-pdv+mdn*, u=ts-pv+mn* ve g=u+pv-ts* olmak üzere dg=-sdt+vdp+mdn*'dir. buradan maxwell eşitlikleri şöyle yazılabilir:

  s=- dg/dt|v,n
  v= dg/dp|t,n
  m= dg/dn|t,v

  (bkz: maxwell diyagramı)
 • matematiksel olarak ifadesi şöyledir:
  h: entalpi
  t: kelvin sıcaklığı
  s: entropi değeri
  g = h - ts
 • bu enerji sıfırdan küçükse(delta g<0) => tepkimeye dışarıdan enerji verilmeden kendiliğinden yürür.(istemli,tersinmez)
  eğer ki bu enerji sıfırdan büyükse(delta g>0) =>tepkimenin gerçekleşmesi için sisteme dışarıdan enerji verilmelidir.(istemsiz)
  ve yine eğer ki bu enerji sıfır'a eşitse(delta g=0) =>tepkime dengededir.(tersinir)
 • bir reaksiyondan elde edilebilecek maksimum miktar olarak da dusunulebilir.
 • tepkimenin istemliliğini açıklayan josiah gibbs tarafından geliştirilen bir bağıntı.

  bağıntı ise şöyle, sistemin iç enerjisinden, sıcaklık ve sistemin entropisiyle çarpımını çıkartıyoruz. çıkan sonuç negatifse, tepkime ileri yönde istemlidir diyoruz.
  sıfıra eşitse, tepkime dengededir, makro olaylar durmuşken mikro olaylar devam etmekte.
  pozitifse, tepkime geri yönde istemlidir diyoruz.

  genel anlamda, enerjinin düşük olduğu tarafa doğru olayların kendiliğinden gerçekleşmesi beklenir. bu durumda, ekzotermik tepkimeler kendiliğinden gerçekleşmeli. ancak bazı ekzotermik tepkimeler kendiliğinden gerçekleşmediği gibi bazı endotermik tepkimeler kendiliğinden gerçekleşir.

  kısacası, istemliliği tepkimenin ekzotermik ya da endotermik olmasına bakarak değil, gibbs serbest enerjisine bakarak anlayabiliriz.