şükela:  tümü | bugün
 • gelir dağılımı eşitliğini ölçmeye yarayan teori.

  zengin abiler bu sayıyı hiç sevmez.
  ister mi elin dünya'yı yöneten zengini gelir eşitliği. istemez.
  gelir eşit olmazsa zenginliğine zenginlik katar mutlu mesut yaşarsın.

  "bir ülkede fakirlerin bebeklerinin içeceği sütü, zenginlerin köpekleri içiyorsa o ülkede kapitalizm hakimdir"
  - (bkz: paul samuelson)
 • gelir eşitsizliğini ölçmekte kullanılmaktadır.
 • geçen yılın verilerine göre oecd üyesi 34 devlet arasında en yüksek ikinci değere sahip olduğumuz katsayı. yani gelir adaletsizliği konusunda ikinciyiz.
 • tek başına bakıldığında anlamı sınırlı olan bir analiz yöntemidir.
  kişi başına düşen gayrısafi yurtiçi hasıla rakamı ile beraber değerlendirmek daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. örneğin tekil baktığınızda, hindistan süper ülke gini katsayısı 0,35'miş, ama abd çok adaletsiz 0,45 ginisi diyebilirsiniz. gdp ile beraber bakınca hindistan'ın yüzmilyonlarca insanı açlık sınırında sefalet içinde yaşattığını fark edersiniz. bir kaç bin kişi ise ülkenin kamağını yemektedir.
  gini katsayısı gelir dağılımında eşitsizliği gösterirken, tek başına dikkate alındığında paylaşılan zenginliği ya da sefaleti gösterememektedir. demek istediğim, hep beraber yoksulluğu paylaşmak iyi bir şey değildir. ortalama geliri ve yaşam standartını yükseltebilmiş olmak çok daha önemlidir.
 • gini katsayısı, ülkelerin gelir dağılımındaki adaletini (veya eşitsizliğini) gösteren, sıfırdan küçük bir sayıdır. 1'e yakınsaması toplam milli servetin küçük bir toplulukta birikmesi anlamına gelirken, 0'a yakınsaması ise her bireyin yaklaşık olarak aynı servete sahip olduğu anlamına gelir.

  şimdi de gerçek verilere bir göz atalım:

  [ https://en.wikipedia.org/…ntries_by_income_equality ]

  yukarıdaki linkten de görüleceği üzere, 2000li yılların sonunda, çoğu oecd ülkesinin vergilendirmeler öncesi gini katsayısı 0.40-0.55 bandında. yani ülkelerin, gelişmişlik seviyelerinden bağımsız olarak, çok da adaletli dağılımlara sahip oldukları söylenemez. ancak, adalet ve gelişmişlik seviyesi vergilendirmelerden sonraki katsayılarda ortaya çıkıyor. yine aynı linkten görülebileceği üzere, çoğu ülkenin gini katsayısı 0.2-0.3 bandına geriliyor.

  sonuç olarak, bir ülkedeki vergilendirme sisteminin başarısızlığını veya adaletsiz oluşunu anlamak için allame-i cihan olmaya gerek yok. gini katsayısını 0.504ten 0.295e düşüren almanya da ülke; otomobillerden %110 vergi alan, sebze-meyve pazarları ateş pahası, asgari ücreti kuş olan ama bunlara rağmen mücevherlerde yatlarda katlarda vergi kolaylığı sağlanan, vergilendirmelerden sonra 0.470 olan gini katsayısını ancak 0.409a düşürebilen türkiye de ülke...

  yani türkiyede (ve benzer sayılara sahip ülkelerde) zenginlerin daha fazla vergi vererek devletin dağıttığı hizmetlere daha fazla katkısı olması gerekirken; bu duble yolları, hastaneleri hep biz fakirler yapmışız kardeşlerim :)
 • 0 ile 1 aralığında değer alan ve bu değer ülkeden ülkeye değişen ekonomik bir gösterge olarak kabul edilir. 1 rakamına ne kadar çok yaklaşılırsa ' o ülkedeki gelir dağılımı eşitsizliği o kadar büyüktür 'anlamına gelir.

  ülkemizden içler acısı bir örnekle durumu daha anlaşılır hale getirirsek; ülkemizin en zengin %10'unun toplam geliri, en fakir %10'un toplam gelirinin tam 12,6 katıdır. bu durum bizi gelir eşitsizliği konusunda avrupa'da birinci, dünya sıralamasında ise beşinci yapmaktadır. gini katsayı değerimiz genel olarak 0,4'lerde seyrediyor.
  (ama emin olun(!), avrupa bizi kıskanıyor)

  şimdi ise dünya düzenine sitem etmek isteyenler için örnek gösterelim; ne yazık ki ilk %50'deki dünyanın en zengin 62 insanın (süper zengin) toplam serveti, diğer %50'nin toplam servetinden bile büyük. yani en zengin 62 kişinin kazancı diğer taraftaki 3,6 milyar insanın kazancını aşmaktadır.

  (bkz: adalet nedir)
  (bkz: adalet nerede)
 • eurostat'a göre 2007'de ab’nin ortalama gini katsayısı 0,306’ydı. aynı yıl için türkiye’nin gini katsayısını 0,432 olarak gösteren eurostat’a göre türkiye gelir adaletsizliği konusunda ab ortalamasının gerisinde kalıyordu. 2015 yılında ab’nin gini skoru 0,308’e yükselirken türkiye’nin skoru 0,419’a geriledi. yani türkiye hala ab ortalamasından uzaktı, ancak 2007’ye göre ufak bir miktar iyileşme de kaydetmiş.

  tüik verilerine göre de ufak bir gelişme gözükse de sayılar daha farklı.

  türkiye'nin farklı kaynaklara göre gini katsayısını şuradan bulabilirsiniz.
 • gelir dağılımına ilişkin en çok kullanılan göstergelerden biridir gını katsayısı. bu katsayı 0 ile 1 arasında değişmekte. tam gelir eşitliği durumunda katsayı 0 olurken, tam gelir adaletsizliği söz konusu ise katsayı 1 olmakta. yani herhangi bir ülkenin gını katsayısı 0’a yaklaştıkça gelir dağılımında iyileşme olduğu söylenebilir.

  üretim yöntemiyle hesaplanan gsyh hacim endeksine baktığımızda, türkiye'nin büyümesinde iyileşme göze çarpıyor. mesela 2009'dan tarihten 2017’ye dek gsyh endeksinde artış söz konusu. ancak endeksteki yıllık değişime baktığımızda bu artış çok da dramatik değil. büyümede böyle az miktarda artış söz konusuyken, gelir dağılımında aynı şeyi söylemek çok mümkün değil. türkiye’nin gını katsayısı 2009’dan bu yana 0,4 civarında seyretmekte. son 2 yılda görülen azalma da gelir dağılımında iyileşme olduğunu iddia edecek kadar yüksek değil.

  detay: http://dogrulukpayi.com/…kilde-dagilmasini-sagliyor
 • gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan ve sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1'e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eden gini katsayısı, 2015'te bir önceki yıla göre 0,006 puan artışla 0,397 olarak tahmin edilmişti.

hesabın var mı? giriş yap