şükela:  tümü | bugün
 • orta asya türklerinin tanrısı.. kök tengri derler..
  (bkz: tengriteg tengride bolmis turuk bilge kaan)
 • kok tengri diye gecer kimi edebiyat kitaplarinda.
 • eski turk samanizminin en buyuk tanrisi. "yuce tanri" anlamina gelmekte, eski turkcede koktengri olarak gecmektedir.
 • bozkırın kavruk atlısının, mitolojisi ve sanatı olmadığı, olamadığı için ezbere değer bir tanrı listesi olması da mümkün olmadığından kamların tapındığı bazı doğa unsurlarına ek olarak kayıtlarda geçen tengrisi.
 • kucaklayıcı ve besleyici, mükemmel güzellikteki doğa varken insan eliyle yapılmış olan bütün tapınaklardan yükselecek alev ve dumanlarla birlikte kutsanmış ışığı tekrar yükselecek olan sonsuz göklerin ulu efendisi, efendimiz...
 • alevi inancına yerlesen gok tanrı

  büyük farklar var. evvela alevilerin taptıkları şahı merdan, başlangıçta eski türklerin gök tanrı'sıydı. gök tanrı yavaş yavaş islam dünyasındaki ali oldu. ama önceden o gök tanrı'ydı. aleviler çok muhim bir yer veriyorlar

  irene melikoff

  islamiyeti, türk töre ve inanç potasında eriten türkler, yeni senteze (alışıma)'da, emevi ve abbasi islam anlayışından ayırmak için, muhalefetteki hz.ali yanlı bir ifade ile alevilik demişlerdir. türk destanlarında hz. ali ile gök-tanrı özdeşleştirilmiştir.

  kürşat karcabey

  bu nokta dan bakıldığında pir sultan'ın tanrı'dan kur' niteliklere uygun şekilde söz eden deyişleri islâmî etkinin, eğer ona aidiyeti doğru ise ali'yi ilahlaştıran şiirlerinin de tevarüs ettiği eski inançlardaki gök tanrı kültünün ahi'de merkezileşmesi olarak değerlendirilebilir.

  dr.ilyas üzüm

  müslümanlığı, türkmen töre ve inanç potasında eriten türkler, yeni kabul ettikleri inanç sentezi (alışımına)'da, fars ve arap müslümanlık anlayışından ayırmak için, muhalefetteki hz.ali yanlı olarak alevilik demişlerdir. türkmen destanlarında hz. ali ile gök-tanrı özdeşleştirilmiştir.

  ismail onarlı

  alevilik islam dininin yayılmasıyla birlikte arapların dışındaki uluslara da abbasiler döneminde türkler ve iranlılar özellikle orduda yoğun olarak yeralmaktaydılar.örneğin daha hicri iv. yüzyılda maveraünnehir'in oldukça uzağında yaşayan buğraç türkleri eski inançlarındaki gök tanrı'nın yerine hz. ali'yi geçirmişlerdi.

  www.alevibektasi.org

  daha detaylı bilgi
  eski türk dini / (gök tanrı inancı) ve alevilik bektaşilik
  mehmet eröz
 • eski türklerin tanrılarından biri; barış tanrısı.

  tarih kitaplarında, türklerin kitleler halinde islamiyeti benimsemelerinde önemli bir etken olarak, müslümanlıktaki allah kavramıyla, kendi gök tanrı inançlarının hemen hemen aynı manaya tekabül etmesi faktörü gösterilerekten, anlaşılıyor ki bunca yıl ve halen tarihi tahrifatın gök tanrısı yapılmıştır, yapılmaktadır.
 • aynı zamanda moğolların da tanrısı
 • (bkz: ülgen)
  (bkz: erlik)
 • (bkz: koktengri)