• tahvillerin fiyatına baz teşkil edecek “gösterge faiz” oranı, t.c. hazine müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş iskontolu gösterge devlet tahvilleri (dibs-devlet iç borçlanma senetleri) baz alınarak hesaplanır.

    üstteki tanıma göre gösterge faiz oranı, tahvillerin baz fiyatını belirlemede kullanılan finanssal bir araçtır.
  • vadesine 2 yıl kalmış olan, alım satım hacmi olara piyasada en çok işlem gören devlet tahvilinin ikincil piyasada oluşan faizine verilen addır.