1. eski türkçede gö denen kelimeden türemiştir. gö, çukur anlamına gelir. mesela gö(t), gö(z), gö(l), gö(k), gö(m)...
  2. (ing. arsehole). bir sıfat. nereden geldiği konusunda uzmanlar arasında bir fikir birliği sağlanamamakla beraber, kendini bir "bok" sanan insanlara söylendiği için, bok-göt ilişkisinden çıktığı iddiası en akla yakın gelen iddiadır. göt'lük sosyo-ekonomik gruplar üstü evrensel bir değerdir. her sosyo-ekonomik katmandan bütün dünya göt'leri benzer davranışlar sergilerler. konuşmasalar bir ingiliz götünü fransız'dan, bir italyan götünü ispanyoldan, bir göt tesisatçıyı, bir göt reklamcıdan (bu örnekler çoğaltılabilir) ayırmak pek güçtür. çünkü götlük bir vücut dilidir. tanımadığımız ama göt olduğunu hemen anladığımız (göt at first sight) insanlara "bay göt bey" demek uygundur. oranları salt çoğunluğa ulaştığı anda bulundukları yerler göt mekan, ayakkabıları göt ayakkabısı, otomobilleri göt otomobili (bu örnekler çoğaltılabilir) adını alır.
  3. bohça, boyata, büzük, cura, çukur, davul, defans, diferansiyel, ense, kaide, karanfil, kâse, küfe, mabat, menekşe, paket, pilav, semer, sportoto, şişe, tiz, toto da denir.