şükela:  tümü | bugün
  • marks'ın takipçileri wilhelm liebknecht ve august bebel'in eisenach grubu da denilen alman sosyal demokrat işçi partisi ile ferdinand lassalle'in birleşik alman işçi derneğinin birleşerek alman sosyal demokrat partisi'nin kuruluşuna vesile olan programdır.
    1848 fransız devriminin yarattığı süreçte emeğin ekonomi-politik temsilinin gündeme gelmesine koşut örgütlenen program; refah ve uygarlığın kaynağı olduğu vurgulanan emeğin uluslarası karakteri, basın özgürlüğü, kamusal hak olarak eğitim gibi konuları sosyal demokrat bakışla ele alan spd kuruluş manifestosudur. devrim yerine toplumsal evrimi öne sürdüğü için marks'ın partiye gönderdiği ünlü mektubu gotha programının eleştirisi tarafından sertçe eleştirilmiş, eisenach grubu lasalle'in hükümetle uzlaşmacı ve oportünist olarak suçlanan yaklaşımına karşı uyarılmıştır.