şükela:  tümü | bugün
 • iki meczubun düştüğü hâldir.
 • hayat felsefesi yapılacak motto.

  yüzlerce kitap okudum, hayatı bu kadar iyi özetleyen bir cümle görmedim.

  götünüzle inatlaşmayın, altınıza sıçarsınız.

  net.
 • (bkz: #77198821) bu entry'de konu hakkında bkz verildiğini görünce gülme krizi geçirdiğim atasözü.
 • boktan konular hassasiyet gerektirir. önce tanımla başlamak icap eder.

  -[göt: kalın bağırsağın dışarıya açılan deliği ve vücûdun kuyruk sokumu bölgesi için kullanılan kaba söz, kıç, makat, dübür. (tdk sözlüğünde 3'üncü tanım.)]

  -(inat: bir konuda direnme, ayak direme, diretme, direnim.)

  -(sıçmak: dışkıyı vücuttan dışarı atmak.)

  öncelikle; her ne kadar tanımda bir açıklık olmasa da, inatlaşma eylemi için inatlaşacak en az iki taraf ve üzerinde inatlaşılması gereken en az bir konu olması gerektiği ortadadır.

  atasözü dikkatle incelendiğinde taraflardan birinin göt, diğerinin ise gizli özne olduğu açıkça görülmektedir.

  -(gizli özne: tümcede sözcük durumunda olmayıp yüklemin aldığı kişi ekinden anlaşılırsa, buna gizli özne denir. gizli özne yüklemin taşıdığı şahıs ekinden anlaşılır. yüklemin taşıdığı şahıs ekinin gösterdiği zamir öznedir. cümlede, yüklemin bildirdiği eylemi ya da yargıyı gerçekleştiren ve üstlenen öğe özne adını alır. özne bir kişi ya da birkaç kişiden oluşuyorsa yükleme “kim? kimler?” soruları; kişi dışında bir varlık, nesne ya da kavram ise yükleme “ne? neler?” soruları yöneltilir.)

  bu açıklama ışığında, atasözündeki yükleme "kim sıçar?" diye sorulduğunda "götüyle inatlaşan" yanıtı alınıyorsa anılan şahsa "gizli özne" denmesinde bir sakınca yoktur.

  dışkı ve göt ilişkisinin ayrıca irdelenmesi gerekse de, bilimsel çalışmalar tetkik edildiğinde göt'ün dışkı üretimiyle bir ilgisinin olmadığı, ancak halihazırda üretilmiş bokun serbest bırakılması konusunda minimal bir işlevi olduğu söylenebilir.

  durum böyleyken götüyle inatlaşmanın makul çerçevede rasyonellerinin olmadığının bilinmesi gerekir. bu şartlarda, götüyle anlaşmazlığa düşen kişinin sorununun kaynağını sindirim sisteminin ilk aşamalarında araması gerekliliği önerilse bile, kapıya dayanmış bokun geri döndürülemezliği ilkesi çerçevesinde altına sıçmasında bir mahsur olmadığı oy birliği ile (başta göt olmak üzere) kabul olunur.

  not-1: içine sıçma tabir edilen metafizik kavramlar bu incelemenin dışında tutulmuştur.
  not-2: (bkz: marketlerin patlıcan ve biber satmaması)
 • ayip bir soz.
 • süper bir söz.
 • günümüzde gerçeğe dönmüş sözdür. ortada götüyle inatlaşanlar var. donlarına sıçmaları an meselesidir.
 • pis okul tuvaletine girmediğim için ilkokulda başıma gelen kötü hadise.
 • götün patron olduğunu doğrulayan söz.

  --- spoiler ---
  vücut içerisindeki bütün organlar bir gün toplanırlar. amaçları, kendilerini idare edecek bir müdür seçmek. önce eller söz alır ve der ki "eğer ben olmazsam bu vücut ne temel ihtiyaçlarını karşılayabilir, ne de herhangi bir şey yapabilir, yemek bile yiyemez". mide söze girer, "ben olmazsam birşey yiyemez ve enerji kazanamaz, yani hiçbir şey yapamaz". ayaklar ve bacaklar birleşip koalisyon kurarlar ve sorarlar "biz olmazsak bu bünye nereye gider"...
  seçim propagandaları git gide kızışmaktadır. beyin, uzaktan uzağa bu tartışmaları seyretmeye devam ederken bu kez gözler söz alır. derken yürek eğer kendisi kan pompalamazsa hiç bir şey olmayacağını iddia ederek kendisinin müdür olması gerektiğini söyler...
  bu arada götün içi erimektedir. tam söze girecekken başka bir organın lafa başlamasına içerlese de sırasını bekler. böbrekler, dalak, göz, burun, hepsi konuşurlar ve kendilerinin müdür olması gerektiğini ispatlamaya çalışırlar. göt tam lafa girecekken beyin herkesi susturur, usta bir moderatör gibi organlara tek tek döner ve sormaya başlar, "sen ey göz, ben sana emir vermesem sen neyi görebilirsin? ya siz eller ve kollar, ben emir vermesem siz neyi kavrayabilirsiniz? sen penis, ben sana emir vermesem yerinde kös kös oturmaya devam etmez misin? siz ayaklar ve bacaklar, ben emir vermesem siz nereye gideceksiniz"
  bu şekilde mideye, buruna, dalağa, kısaca göt dışındaki her organa cevabını verir. göt konuşamamıştır zira. organlar düşünürler, taşınırlar ve "peki" derler. "haklısın ey beyin, sen bizim müdürümüz ol". beyin mutludur ama bu seçim götün çok zoruna gider... içerler... ve direnmeye karar verir. için için sıkar kendini...
  ilk birkaç gün her şey yolunda olsa da götün görevini yapmaması nedeniyle vücutta aksamalar başlar... önce bağırsaklar şikayetlenir beyine "patlamak üzereyiz, aman bir çare" beyin emir üstüne emir yağdırır göte ama adı üzerinde göt, göttür işte ve tüm götlüğüyle beyne "hayır" der. "al bakalım nasıl müdürmüşsün sen, ben olmasam sen de hiçbir halt değilsin"
  beyin bozulup sinkaf eder, bu arada vücuttaki arızalar da sürmektedir. sonunda mide ve diğer iç organlar da "iflas etmek üzereyiz" diye beyne çıkarlar... sonuç aynı...
  derken bacaklar ve ayaklar "dermanımız kesildi, aman göt, ne olur sıkma kendini, bırak yoksa hepimiz öleceğiz" derler. göt kararlıdır "gidin, müdürünüze söyleyin". organlar tekrar toplanırlar çünkü vücut ölmek üzeredir. beyin bakar ki olacak gibi değil, güzellikle konuşmaya başlar götle "etme eyleme, bak bütün organlar iflasın eşiğinde, vücut yatağa düştü, ilaçlara bile direniyorsun" göt, nuh der peygamber demez... ama açık kapı da bırakır "bir şartla sıkmayı bırakırım" der, "beni müdür yapın". organlar beyne koşar, aman beyin, canım beyin, biz biliyoruz ki sen olmasan hiçbir şey olmaz ama durum da ortada, gel götü müdür yapalım, hepimiz kurtulalım... beyin düşünür, haklısınız der... organlar tekrar toplanır ve beyinin de oyuyla götü müdür seçerler...
  --- spoiler ---