şükela:  tümü | bugün
  • pek çok çalışmada görüşmeleri bir araştırmacı yürütür veya insanların davranışlarının tek gözlemcisi odur tek bir kişiye bir gözlemcinin sınırlarının çalışmanın sınırları olması anlamına gelir birden çok gözlemci alternatif perspektifler, artalanlar ve toplumsal özellikler ekler, sınırlamaları azaltır örneğin, bir hastanede bir kişi kapsamlı bir tıp eğitimi almış 55 yaşındaki beyaz bir erkek tarafından gözlemlenen hasta davranışı, gözlemci 30 yaşında başka bir ırktan veya tıp eğitiminden yoksun bir kadın olduğundan farklı olabilir. çeşitli gözlemciler dan gelen verileri birleştirmenin ortamın bütünlüklü bir tablosunu çizmesi olasılığı daha yüksektir.*

    `:neuman w. lawrence, toplumsal araştırma yönleri nitel ve nicel yaklaşımlar, 1. cilt, çev: sedef özge, yayın odası yayınları, ankara, ekim 2017, s. 222.`