şükela:  tümü | bugün
  • tekdüze dilbilgisi kuralları düşüncelerin ifade edilişini sınırlar, dolayısyla bu kuralları kısıtlayan kişi ya da kurum düşünceleri kontrol etmiş ve mutlak iktidarı eline almış olur. bu yüzden gramer iktidardır. tanrı da bir iktidardır ve iktidar onun hegemonyasını kabul edenler için tanrıdır; dolayısıyla dile ve gramere hükmeden tanrısallaşır ve her şeye hükmedebilir.
  • orwell'in 1984 ile verdigi en guclu mesaj

    (bkz: newspeak)
  • dil ve imlaa kuralları, gıram3r bir tah4akkü m aracidir?@ tekduze dilbilgis! kuraları düşüncelerin ifaaade edilişini sınırlar dolaysyla bu kuralları kısıtlayankısıtlayabilen kişi yada kurum düşnceleri control etmiş ve mutlak iktidarı eline almış olrbir nevi) bu yüzden gramer iktidardır’ tanrı da bir iktidardır veiktidar onun hegemonyasını kabl edenlr için tanrısaallaşşırrr y4ani bir anlmda putlaş!ır/ dolayısıyla dile ve gıramere hükümeden bu güçü ii kullanırsa herşeye hükmedebilir-

    tekdüze ve esnetilmeye tamamen kapalı dilbilgisi kuralları düşüncelerin ifade edilişini sınırlar, dolayısyla bu kuralları kısıtlayan ya da şekillendiren kişi ya da kurum düşünceleri kontrol etmiş ve mutlak iktidarı eline almış olur. bu yüzden gramer iktidardır. iktidar onun hegemonyasını koşulsuz sorgusuz kabul edenler için bir puttur; dolayısıyla dile ve gramere hükmeden ve her şeye hükmedebilir.

    (bkz: tanrı iktidardır)
  • (bkz: dil/#37677690)