şükela:  tümü | bugün
 • zafer taşlıklıoğlu hocamızın yazdığı, türkiye'de grekçe öğrenmek için iyi bir kaynak*. istanbul üniversitesi edebiyat fakültesi civarında olan kırtasiyelerden temin edilebilir. kitabın anlatımı sade ve güzeldir. her anlatılan konudan sonra mutlaka alıştırma vardır. kitapla ilgili tek dikkatimi çeken olumsuz nokta, bugün bize hocalarımızın; isim çekimlerini sözlük yazılışlarıyla, yani nominativus ve hemen ardından genetivus halleriyle ezberleyin demelerine rağmen, kitapta bu daha farklı verilmiştir*. kitab'a ait çok güzel bir önsöz vardır ki bizzat buraya kopyalıyorum;

  --- spoiler ---

  bugun artık konuşulmayan, alışılmış bir tabir ile ''ölü'' addolunan eski yunanca, avrupa ve dolayısile modern dünya dillerine sağlamış olduğu bitmez tükenmez kelime ve mefhum hazinesile, dünya kültür ve medeniyetinin yaratıcı kuvvetlerinden birisidir ve bu fonksiyonu ile hala tarihi rolünü oynamağa devam etmektedir.

  fakültemizin bu bakımdan ehemmiyeti gayet açık bulunan klasik filoloji öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bundan yirmi sene evvel yayınlamış olduğum eski yunancada ilk adımların bu ikinci baskısını takdim ederken eski grekçe ile bugunkü modern yunanca arasındaki münasebetlere bir nebze dokunmak ihtiyacını duymaktayım. harflerin aynılığı bir tarafa bırakacak olursa, ne telaffuz, ne cümle yapası ve hatta ne de gramer bakımından eski grekçe ve modern yunancanın hemen hemen hiçbir benzerliği yoktur. modern yunancanın, eski grekçenin zamanla tekamül etmiş şekli olduğu mahiyetinde arada sırada varılan hükümler eskimiş phil-hellen düşünüşün tezahürlerinden ibarettir. bu iki dil arasındaki yakınlık ancak hind-avrupa dil grubuna dahil bulunan ingilizce, almanca, fransızca v.s. gibi dillerin eski grekçe ile arzettikleri yakınlık kadardır.

  modern yunanca ile eski grekçe arasındaki derin farkı bu şekilde kısaca belirttikten sonra eserde türkçenin kullanılışı bakımından karşılaştığımız güçlükleri izah için bizim dilimizle eski grekçe arasındaki büyük bünye farkını da belirtmek gerekir. öğrencinin yapacağı alıştırmalarda tercüme edimek üzere verilen türkçe cümlelerin bizim edebi anlayışımıza uygun olmaması dikkati çekebilir. ancak eski grekçeye yapılacak çevirmelerde öğrencinin güçlüklerle karşılaşmasını önlemek üzere türkçede bazı fedakarlıklara katlanmak mecburiyeti hasıl olmuştur. gaye, öğrenciyi çevirme esnasında türkçe değil, eski grekçe ifade hususiyetlerini düşünmeye alıştırmaktır. öğrenci çevireceği cümleleri, türkçesindeki kelimelerle harfiyen uyarak değil, eski grekçede söylenmesi gereken manaya uygun şekilde tercüme etmelidir.

  kitapta kolayca anlaşılmasını sağlamak gayesile bazan latince gramer ıstılahları da kullanılmıştır. öğrencilerime faydalı olmasını temenni ederek, eserin basılması hususunda yardımı esirgemiyen kıymetli dekanımız prof. dr. afif erzene teşekkürlerimi sunmayı zevk bilirim.

  --- spoiler ---

  hocamız rahat uyusun, bu kitap bizelere çok faydalı olmaktadır.