şükela:  tümü | bugün soru sor
  • geniş spektrumlu beta-laktamazlardır kendileri. oksiimino-sefalosporinleri hidrolize edebilen, klavulanik asit tarafından inhibe olan, sefamisinler dışındaki sefalosporinleri, penisilinleri ve monobaktamları etkisiz hale getiren enzimler olarak tanımlanabilir. gsbl üreten bakterilerle oluşmuş enfeksiyonların tedavileri diğerlerine göre daha zordur.
  • genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (esbl veya gsbl)’lar sefuroksim, sefotaksim, seftriakson, seftizoksim,seftazidim, sefpirom ve sefepim gibi oksiimino sefalosporinleri hidroliz edebilen, aktif bolgelerinde serin bulunan ve genellikle klavulanik asit, sulbaktam veya tazobaktam gibi beta-laktamaz inhibitorleri ile inhibe olan beta-laktamazlardır . en sık e.coli ve klebsiella pneumoniae'dan salınır. gsbl (esbl) üreten bakterilere karbapenemler ve sefamisinlere (sefoksitin ve sefotetan)bunlara dayanıklıdır. gsbl üreten mikroorganizmalar çoğu kez aminoglikozidler ve florokinolonlar gibi diğer antibiyotiklere de direnclidir.