1. "..güşen içre andelîb feryâd eder bir gül için / gül ise andan nihandır bu derûnî şişede.."
  2. gülsuyu konulmak için yapılmış kap
  3. gülsuyu serpmek ya da damlatmak amaciyla kullanilan ince uzun boyunlu, siskince gövdeli sise. cam, porselen ve metal gibi çesitli malzemelerden yapilirdi.
  4. gul+su(yu)+kabi. ('dan' kelime degil, ektir)
    (bkz: dan)

gülabdan hakkında bilgi verin