1. "..güşen içre andelîb feryâd eder bir gül için / gül ise andan nihandır bu derûnî şişede.."
  2. gülsuyu serpmek ya da damlatmak amaciyla kullanilan ince uzun boyunlu, siskince gövdeli sise. cam, porselen ve metal gibi çesitli malzemelerden yapilirdi.