şükela:  tümü | bugün
 • "osmanlı ve hapishane" kitabının kitabevi yayınlarından çıkmasını beklediğimiz tarihçi. kitap kendisinin marmara üniversitesi'nde yazdığı yüksek lisans tezi olup, asıl adı "osmanlı devletinde hapishane islahatı (1839-1908)" imiş.

  edit: işte olacağı buydu. gültekin yıldız'ın kitabı çıkamadan ömer şen'in "osmanlı'da mahkum olmak: avrupalılaşma sürecinde hapishaneler" kitabı çıkıverdi kapı yayınlarından.
 • marmara üniversitesi tarih bölümü yakınçağ tarihi araştırma görevlisi.

  bilgi ve bilime bakışını değerlendirecek olursak şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki gültekin hoca asla sloganlanlaşmış bilgilerin esiri değildir. etraflıca araştırılmamış,hazır lokma olarak sunulmuş bilginin sonuna dek karşısındadır. olayların arkasındaki gerçek sebepleri görmeye çalışır. dikatatör,emperyalist, süper vs olarak nitelendirilen güçlerin ve odakların çoktan seçmeli bilgilerini, aynı zamanda madalyonun diğer yüzünü ustaca görmesi ve göstermesi ile bir bilim adamının esas niteliğini göstermektedir. bilgi ve bilime son derece saygın yaklaşmakla beraber onu daha çok ironik bir yaklaşım içerisinde ele alması bilimsel karakterinin en önemli yönüdür zannımca; böylelikle bilgi ve bilimin ilah edinilmesinin ve bu çerçeve üzerinde fikir üretilmesinin çoğu yerde hatalı bir yol olduğunu,hayatın göründüğünden ve bilinenden çok daha komplike bir nitelik taşıdığını vurgular. tarihe bakış açısında da üzerinde durduğu en önemli nokta tarihi konjonktürel gerçekliği ile yaşandığı zamana bağlı olarak değerlendirme disiplinidir. yine tarihe ve olaylara eşzamanlı bakabilme, söylem ile eylem arasındaki münasebetleri, farklılıkları, uyuşmazlıkları tespit ve tenkit edebilme, tarihi karşılıkları gözetip, olay ve olguların anlaşılması noktasında mukayese metodunu düstur edinmiş olma ve ezberleri bozan yönü ile denilebilirki gültekin hoca fevkalade bir tarihçidir, harbi tarihçi.

  gültekin hocayı öğrenci yönünden aşamalandırmak lazım.kendisine kızılan, isyan edilen dönem, hak verilen dönem ve bir de şükredilen dönem olarak üç aşaması vardır gültekin hocanın. dersleri ile hiç alakalı olmayan ve slogan bilgi ile sınavlarından çakan öğrenciler isyan eder, kızar ve belki de söver. ilk bir kaç dersine giren bilgi ve bilim mantalitesini anlayıp hocaya hak verir. derslerine muntazaman devam edenler ise hocanın geniş görüşlerinden faydalanarak kendisine şükran duyarlar ki ben bu üç aşamayı da üç yılllık bir süreçte yaşamış durumdayım.

  kendisinin dindar mı,komünist mi, anarşist mi olduğunu merak edenler; belki hiçbiridir belki de hepsidir. tüm bu zenginliği uktesinde barındırdığı geniş dünya görüşü, farklılıkları tespit edebilme ve değerlendirebilme niteliğinde yatmaktadır. selam eder,her türk öğrencisine içinde bir devrim yaşaması için gültekin yıldızlar dilerim.
 • (bkz: eyvallah)
 • gültekin yıldız iyi bir hoca olmasının yanında hoca öğrenci münasebetini çok farklı boyutlara taşıyan ve çevresiyle iletişimi çok güçlü olan birisidir. çevresi tarafından çok sevilir ve dinlenir. özellikle türkocağındaki sohbetleri çok eğlenceli olup çok gitmek istediğim halde vakit bulamayıp gidemediğim için hayıflanır dururum. batı felsefesi ile islam felsefi geleneğine hakim olan gültekin yıldız aynı zamanda osmanlı tarihçiliğine farklı bir bakış açısı getirmiş tarihi kaynaklara indirgemiş tarihçilere savaş açmıştır.
 • neferin adı yok kitabında,1826-1839 dönemi; yeniçeri ocağının kaldırılması süreciyle beraber, "eski usule alışmış olandan tamamiyle emniyet olunamayacağı" fikrinden hareketle; 16.yy sonundan itibaren oluşan yeniçeri-esnaf birlikteliği nedeniyle birçok esnafın da sürülüp idam edilmesini, ekrad-u etrak şeklinde adlandırılarak kırdan geldikleri vurgulanan insanların geri gönderilmeleri ve tekrar istanbul'a alınmamaları, yeniliklere karşı çıkan her kesimin ağır bir şekilde tasfiye politikasına maruz kalışını, ocağın kaldırılmasında ulemanın etkisini, yeniçerilerle beraber itibarını kaybeden bektaşi dergahları'nı ve orduyla beraber toplumsal yapıda da meydana gelen değişimi, devlet söyleminin yeniçeri aleyhinde işlemesi ve yeniçeri ocağının "günah keçisi" haline gelişini anlatır.
 • öğrencisi olduğum süre içerisinde hayata bakışımı değiştirmiş ender hocalardan.

  yalnız öğrencileriyle arasındaki mesafeyi iyi ayarlayamadığı için sürekli sorun yaşar. dedikoduyu seven alıngan bir yapısı vardır. kanka olduğu öğrencilerinin yarısıyla küs ayrılır.
 • bir hocanın sahip olması gereken tüm vasıflara sahip bir hocadır kanaatimce. öğrencisi miyim? hayır. fakat kendisini çeşitli vesilelerle dinleme şansım oldu. bilgisinden emin duruşu, ses tonu, jestleri, mimikleri, bakış açısı.. her şeyi ile on nomero bir ilim insanı. en son bir sempozyumda dinlemiştim kendisini, kendinden önceki sıkıcı tebliğlere inat ayağa kalktı ve ortamın aurasını anında değiştirdi. esasen çok sağlam bir hocadan çok sağlam bir historiography dersi aldım fakat kendisinden bir kez daha dinlemeyi çok isterdim doğrusu. bu alanda çok iyiymiş, öyle duyduk. neyseler olsun, buraları okuyorsa falan selam ediyorum.*
 • neferin adı yok kitabı basılmamakta ve hiçbir yerde bulunmamakta. umarım yeniden bastırır bu kitabı.

  edit; yardımcı olan arkadaşa çok teşekkür ederim. kitap kendisinin doktora çalışması olduğu için yökün tez sitesinde zaten varmış. bulamayanlar ve arayanlar oradan rahatça ulaşabilirler.
 • yanarım yanarım şu dört yılda bu adamın bir dersini bile alamadım ona yanarım. artık kitaplarından ne alırsak o bize kalacak.