şükela:  tümü | bugün
 • gündem mühendisliği, gündem denen sınırlı süreklilik içinde varsayılan kolektif kota'yı doldurabilecek konu ve sorunlara hakim teknisyenler tarafından konu ve sorunların belirlenmesi, dia'larda olduğu üzere belirlenen konular hakkında didaktik, normatif bir yargı ya da kanaati dayatmak yerine, bu konular etrafında yoğunlaşan ama konularla sınırlı çelişkili yargıları beslemek, karşıt kanaatlerin uçuşmasına önayak olmak, varımlılığı bu varımsızlık kurgusu dahilinde ele alıp münazaralaştırmak, politik, sosyal, kültürel iletişim'i bu mühendisliğin sürekliliğine indirgemek olarak özetlenebilir.

  gündeme icab eden taraflar bu mühendisliğin yarattığı 'hızlı diyalog' ortamında 'tartışılabilecek' konuları, 'tartışılabilir olan' gündem havuzundan seçerler. bunun dışında kalanlar tartışılamayacak, tartışılmaya değmez, tartışılabilirliği bilinmez ya da (kanımca en önemlisi) tartışma ve münazara biçimlerini, gündem mühendisliği fonksiyonu içindeki yeri de göz önünde bulundurularak, genel anlamda gerekliliğini sorgulayan konu ve kuramlara girdiğinden kendi yokluklarından var olmama gerekçelerini yaratırlar.

  sözlükte gündem mühendisliği çoğunlukla kitle iletişim araçlarının güdümünde, ideolojik sıkışmışlık ve bilindik kolektif, bireysel baskılama sınırlılıkları içerisinde işler, popülerlik ve önem hiyerarşisine tabi olur. örnek vermek gerekirse hürriyet.com.tr de haber olmuş bir konunun başlık ve başlık içi tartışma konusu olarak gündem olma ihtimali, bu tip meşru gündem zeminleri dışında kalan konulardan daha fazladır. dahası 'gündem' olan konular, ve konuları özetlediğine inanılan sorular basit kanaatlerle ucundan çekiştirilebilir, uzatılabilir, fonksiyonel kurgularından çok niyet yargısına uyumlu somut kurgu, dili ve bilinen yöntemlerden soyutlanmış tarihsel, bilimsel, psikolojik, vb. konulara işaret eder oldukları gibi, bu tip yöntemleri çağrıştıran biçimcil, sıçımcıl konular olmalarıyla da kotayı dolu doluya tatmin edecek bir tartışmayı sürüklemeleri açısından da dikkat çekicidirler.

  gündem mühendislerinin gündemi inşası üzerinde türlü fikir ve kalem'in oynadığı bir alandır. benim aklıma yatan işleyiş şöyle: ara ara patlak veren 'bilinçli' gündem inşası sayesinde oluşan 'hava'da yaşamaya uyumlu ve hazır statü ve prestij açlığı içindeki 'kimsesiz' mühendislerin gerektiğinde yoktan var edilen, ve yaşatılan somut olaylarla gündemin içini doldururlar. bu aşamada gündem hem yaratılır, hem yaşatılır, hem de pozitif bir güç ve baskı ile biçimlendirilerek alenen ve cebren dayatılır (buna bekçi murteza etkisi denebilir)

  içi dolu bu konumun yarattığı 'dünya'ya doğmuş, o dünyada yetişmiş nesillerin bu somut sınırlılık içinde hem murtezalaşması, hem de o konuma imzasını atmış tarihi kişi olan murtezayı adam, sözünü vecize, işaret ettiği yönleri hedef-ülkü sanması takip eder (buna da darbe-inkılab sonrası nesil etkisi denebilir).

  bu etkileşimli dönüşüm bir süre sonra 'lüzumlu' üst-yönetim müdahalesini gereksiz hale getirerek, orta-çaplı yöneticinin üst-yönetici adına, onun gözlerinden 'doğru'yu kendi adına ve kendi muhakemesi ile saptayıp, ona göre hareket ettiğini varsayma aşaması denebilir (buna da guru-moderasyon etkisi demekte sakınca görmüyorum).

  bu aşamadan sonra artık pozitif bir müdahaleden çok negatif bir gündem sınırı algısına sahip olmak ve bu algıyı sıradanlaştırıp, standartlaştırmak gündem mühendisliğinin başarılı olduğunu gösterecek tek baremdir. birlik ve dayanışma, sınıfsız, imtiyazsız, bir bütün yaratılmıştır. dönemin kafası çalışanı da, çalışmayanı da aynı konuları, aynı konuları yaratan bütünden çağrıştırıp, ayrıştırıp, sentezleyip, yapısını bozup işler. (zizek-ferhat güzel yakınlaşması aşaması)

  mütefekkir, ya da, aday adayı konumundaki 'farklı gündem' sahibi eşhas bu tip hesaplı, kurmalı, zemberekli gündemlere hem uzak kalamazlar, hem de yakınında durma pozisyonlarını tam olarak kestiremezler. bir grup 'angaje'nin bu anlamda popüler kültür ve nevi sikko gündemlere de angaje olması, bir grup başka angajeyi kızdırıp, kaygılandırır, tasalandırıp, rahatsız ederken, aksi sebepten aynı hislerin karşılık bulması da söz konusudur. bu iki grup birbirini hem sever, hem de yanlış bulur, hem de yanlış buldukça gündem tartışması yüzünden birbirinin gırtlağına sarılmaya da müsait olur. neticede gündem mühendisliğinin bir başarısı da onun dışında kalmaya çalışan grupları da maymuna çeviriyor olma dolaylı fayda ve fonksiyonunda gizlidir. kapitalizm yapmış hoca, tebrik ediyorum. biz bir benzerini üretene kadar daha çok maymun oluruz. levent kırca finalimle gündem mühendisliği hakkındaki gündem denememe son veriyorum.
 • ülkenin belkide yakın tarihteki en önemli gündemi amerikadaki dava. direk iktidar partisini ve başındakileri ilgilendiriyor.
  ama biz bugün farklı bir konu konuştuk. nasıl oldu bu peki hiç düşündünüz mü?
  ben anlatayım nasıl olduğunu. satrançta gambit oyunu vardır. daha önemli bir kazanç için önemli görünen ama stratejik olarak işine yaramayan bir taşını feda edersin. işte tıpkı böyle türkiyede gündem de böyle değiştiriliyor.
  buradan sonra yazacaklarım tamamen senaryodur.
  bazı swift evrakları el altından chpye yakın isimlere sızdırılır. ardından
  rte çıktı çok spesifik bir cümle ile meydan okur: "yurtdışında kuruşum olduğunu isbat etsinler istifa edeyim" bayram değil seyran değil hayırdır. sonra bizim kılıçdar belgelerden haberdar olur ve don kişot edasıyla elinde belgeler taarruza geçer.
  bizde ülkecek bu olayı konuşuruz
  bir süre de olsa ülkede ne zerrab konuşulur ne şaha kalkan dolar.

  yakın zamanda bunun çok örneğini gördüm. önemli bir gündem varken alakasız rte demeçleri ile ülke defalarca odağını kaybetti.