şükela:  tümü | bugün
 • gunes pilleri yuzeylerine gelen gunes ısigini dogrudan elektrik enerjisine donusturen yarıiletken maddelerdir. gunes enerjisi, gunes pilinin yapısına baglı olarak % 5 ile % 20 arasında bir verimle elektrik enerjisine cevrilebilir.elektrik sebekesinin olmadığı, yerlesim yerlerinden uzak yerlerde kullanılabilmektedir. ülkemizde telekom istasyonları, orman genel müdürlüğü yangın gozetleme istasyonları, deniz fenerleri ve otoyol aydınlatmasında kullanılan güneş pili kurulu gücü 300kw civarındadır.
 • geleneksel usa sunrace yarışında boy gösteren ucube tasarımlı taşıtların kullandığı güç kaynağı.

  bu taşıtlar günlük yaşamda kullanılabilecek pratik taşıtlar değillerdir. sadece düşük hızlardaki yuvarlanma ve rüzgar direncini yenecek kadar güç üretebilirler. bu taşıtların enerji tüketimi 25 wh/km, günümüzde bu bakımdan en iyi dizayn edilmiş elektrikli taşıt olan gm ev1 ‘in enerji tüketiminin 160 wh/km, sedan tipi konvansiyonel bir aracın enerji tüketiminin 200 wh/km olduğu düşünülürse, bu taşıtların enerji tüketimlerinin ne kadar az olduğu ortaya çıkacaktır.

  güneş pillerinin güç yoğunlukları ise 150w/m2’ dir. bu güç yoğunluğu oldukça azdır. bu bakımdan güneş pillerinin elektrikli taşıtlarda kullanım yeri, taşıtı tahrik değil, sıcak iklimi olan ülkelerde klima, ses düzeni vs gibi taşıtın yan teçhizatlarının ihtiyacı olan gücü sağlamak olabilir. klimaların, elektrikli taşıtların ilk kalkışları esnasında toplam gücün 50 %’ sine kadar güç kullandıkları düşünülürse güneş pilleri bu bakımdan yararlı olabilirler.

  ayrıca uzun süre park edilmiş bir arabada, güneş pilleri aküleri şarj edebilir. böylece taşıtın toplam verimini artırabilirler. gelecekte güneş pillerinin şu an 20 - 30 % arası olan verimlerinin artırılması yoluyla güç yoğunlukları artırılırsa otobüs, tır vs gibi geniş yüzeyi olan taşıtlarda özellikle yan ekipmanları beslemek için kullanılabilirler.

  (bkz: otomobillerde alternatif enerji kaynaklari)
 • uzayda radyoaktif kalıntı bırakmayan bir aygıttır, ömrü en çok 10 yıldır bu yüzden kısa ve orta süreli uçuşlarda kullanılmasına yetecek güce haizdir ayrıca güneşten uzaklaşıldıkça enerji üretimi zayıflar.. bu yüzden, güneş pili dünya etrafındaki uçuşlar için daha uygundur.
 • günümüzde güneş pillerinin uygulama alanları çok geniştir. hatta öyle ki adamlar bikinin üstüne bile güneş pili koymuşlar ve bu sayede hem güneşlenebiliyor hem de telefonu, ipod u şarj edebiliyoruz linkte görüldüğü üzere…http://www.bornrich.org/…ladies-charge-their-ipods/
  seri üretime geçmesini de umarız... gelin canlar bir olalım. dünyamız için bir bikini de siz alın...
 • en basit anlamda fotonların taşıdığı enerjiyi fotovoltaik olay ile elektrik enerjisine dönüştüren yarıiletken yapılardır. genellikle silisyum kullanılır, ancak saf silisyumu alıp bir güneş pili yapamazsınız. dahası silisyum o kadar iyi bir iletken değildir, çünkü valans elektron sayısı 4'tür (kararlı yapıya ulaşmak için elektron mu versem yoksa elektron mu alsam hesabı). ancak içerisine bir başka madde -mesela fosfor- karıştırıldığı vakit, p-n jonksiyonuna uygun hale gelir. burada p'den kasıt delikler*, n'den kasıt ise elektronların ta kendisidir. fotovoltaik olay için gerekli olan bir şey daha vardır ki, bu da elektronların sürekli akışını sağlayacak bir elektrik alandır. elektronları yönlendirecek bir elektrik alan olmazsa, jonksiyon bir anda dengeye ulaşacak ve akımı oluşturan elektron hareketinden söz edilemeyecektir. tüm bunlardan sonra p-n jonksiyonuna dışarıdan gelen fotonlarla karşılaşan elektronlar, n tabakasından p tabakasına elektrik alan eşliğinde akacak; elektrik enerjisi, jonksiyonun uçlarındaki kapasite şarj olduktan sonra kullanılabilecektir.

  her ne kadar "güneşten elektrik üretelim; hayat daha güzel, dünyamız daha yaşanılır bir yer olsun" gibi görünse de, bugün pratikte kullanılarn fotovoltaik pillerin astarı yüzünden pahalıya gelmektedir. bilimadamları laboratuvar ortamında %40 verimi yakalasa da, orda burda gördüğümüz pillerin verimi %10-15 arasında değişmektedir. verimin bu kadar düşün olmasının nedenleri ise şöyle sıralanabilir:

  1- güneşten gelen ışığın spektrumundaki düşük enerjili fotonların elektronları kopartacak kadar güçlü olmaması
  2- çok yüksek enerjililerinin ise güneş piline bana mısın dememesi, güneş pilinin fotonları absorbe edememesi
  3- güneş pili yüzeyindeki istenmeyen yansımalar (gerçi özel kaplamalar ile bu kayıplar önemli ölçüde azaltılabilir)
  4- güneş pilinin kendi iç direnci

  tüm bunlara ek olarak güneş panellerinin konumu ve gün içerisinde güneş konum değiştirdikçe farklılaşan güneş ışınların geliş açısı da verimlilik üzerine önemli etki yapmaktadır.

  daha fazlası için:
  (bkz: http://science.howstuffworks.com/solar-cell.htm)
 • hesap makinelerinde bolca bulunurdu eskiden.
 • bence tam karşılığı güneş hücresi şeklinde olmalıydı.
 • üzerine foton düşen diyotun i-v karakteristiğinin değişmesini sağlayan araçtır.
 • diyelim ki sen içeride odanda yatıyorsun camışlar gibi, sonra anne bağırıyor "hadi evladım kalk ekmek al kola al un al!" diye. üşeniyorsun kalkmıyorsun. sonra anne elinde oklavayla geliyor. gidip kolayı alıyorsun, ekmeği de.

  oklava güneş, sen elektron.
 • california üniversitesi araştırmacıları tarafından yarı saydam güneş pilleri geliştirilen elektrik kaynağı. bu tür güneş panellerin gelecekte bina pencerelerinin yerini alacağı öngörülmekte.