şükela:  tümü | bugün
 • 4. yüzyıl başarında küçük bir hindu imparatorluğu idi. sanat, edebyat ve bilime katkıları ile tanınan bu imparatorluk aynı zamanda jainalara da destek olmaları ile tanınmıştır.
 • aslında cok kucuk olmayan hint imparatorluğu. o doneme kadar hindistan topraklarında birliği sağlayan tek imparatorluk.unutulan sankritceyi tekrar genel dil yapmıstır.
 • outsourced dizisinin en komik karakterinin adıdır.
 • 1984-2001 yılları arası aktif olan sqlbase yaratıcısı şirket. gupta technologies.
 • hindistan'ın ilk imparatorluğu olan maurya'nın mö 200 yılında yıkılıp ms 320'de kurulan gupta imparatorluğu'na kadar geçen 500 yılına hindistan'ın karanlık dönemi denilir.

  gupta dönemi, bilim adamları tarafından genellikle hindistan’ın klasik çağı ya da hindu rönesansı olarak nitelendirilmektedir. bunun en büyük nedeni hindistan’ın ilk kez yabancı hükümdarlardan kurtularak, hindu bir hükümdarlık altında birleşmiş olmasıdır.

  matematik alanında ondalık sayılar, köklü ifadeler ilk kez kullanılmıştır.
  edebiyat alanında mahabharata ve ramayana'nın (vedalar ve upanishad'lardan sonra gelen en büyük yazılı hint mitolojisi din eseri) son biçimlerine gupta imparatorluğu döneminde ulaşılmıştır.

  en önemli gelişme ise kuşkusuz budizm tarihi açısından meydana gelmiştir.
  karanlık dönemdeki yabancı yöneticiler, katı bir kast sisteminin hâkim olduğu hinduizm yerine budizmi daha benimsenebilir görmüş ve bu da budizmin gelişerek yayılmasına büyük katkı sağlamıştır.

  gupta hanedanlığı’nı önceki maurya hanedanlığı’ndan ayrı kılan nokta ise, özellikle mauryaların en büyük kralı aşoka’nın budizm'i benimsemesi ve yaymaya çalışmasıdır.
  onun ardından kuzey hindistan’a hakim olan yabancı hükümdarlar da büyük oranda budizm'i benimsemişlerdir. bu durum hinduizm ve caynizmi öldürmemiştir ancak bir duraklama dönemi olarak değerlendirilebilir.

  guptaların tarih sahnesine çıkışıyla, hinduizm de yeniden bir gelişim sürecine girmiştir.
  gupta döneminde hinduizm ve budizm kardeşçe yaşanmıştır.

  uzakdoğu'da budacı misyonerlik faaliyetleri de bu dönemde meydana gelir.
  hindistan’ı ziyaret eden çinli, budist keşiş fa-hien, budist manastırlarını ziyaret etmiş ve insanların refah ve bolluk içinde yaşadıklarını aktarmış.

  budizm'in çin'de kabul edilmesinin nedeni, budacı öğretilerin konfüçyus'ün günlük yaşam ve siyasal disiplin alanındaki öğretilerinden daha cazip gelmesidir, zira konfüçyüs'te bu dünyacılık söz konusu iken budizmde dünya ile bağların koparılması sözkonusudur.

  hunların istilası ile gupta imparatorluğu sona ermiştir.
 • terminal filminde gumar pallana nin canlandirdigi gupta rajan adli hintli temizlik gorevlisi karakter.
 • hindistan'da her birkaç kişiden birinin soyadı.